Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Vyberanie a vkladanie varnej zostavy

Na stránke www.saeco.com/care nájdete podrobné video pokyny o tom, ako vybrať, vložiť a vyčistiť varnú zostavu.

Vybratie varnej zostavy zo zariadenia

1 Zariadenie vypnite.
user manual
2 Vyberte zásobník na vodu a otvorte servisné dvierka.
user manual
user manual
3 Stlačte rukoväť PUSH, potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia.
user manual Ak vyberiete varnú zostavu zo zariadenia, nezabudnite vyprázdniť podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu.

Vloženie varnej zostavy

user manual Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.
user manual
1 Skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Šípka na žltom valci na boku varnej zostavy musí byť zarovnaná s čiernou šípkou a s písmenom N.
user manual
- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej zostavy.
user manual
user manual
2 Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšt po bokoch, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.
3 Zatvorte servisné dvierka a vložte zásobník na vodu na miesto.

Prehľad zariadenia