Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Čistenie a údržba

Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo chutnú kávu a stabilný tok kávy.
V tabuľke uvedenej nižšie si pozrite podrobný popis toho, kedy a ako čistiť oddeliteľné časti zariadenia. Podrobnejšie informácie a video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care. Pozrite si obrázok C predstavujúci prehľad súčastí, ktoré možno čistiť v umývačke na riad.
Odnímateľná súčastiKedy vykonávať čistenieAko vykonávať čistenie
Varná zostavaRaz týždenneVarnú zostavu vyberte zo zariadenia. Opláchnite ho pod tečúcou vodou.
Mesačne Varnú zostavu vyčistite tabletou značky Philips na odstránenie kávovej mastnoty.
Systém na mlieko/vnútorný napeňovač mlieka Po dni používaniaVykonajte program „HygieSteam“ v ponuke čistenia. V ponuke čistenia vyberte položku „HygieSteam“ a postupujte podľa pokynov na displeji. Pred vložením kovovej trubičky na mlieko do držiaka na trubičku na mlieko utrite jej vonkajší povrch vlhkou tkaninou.
Raz týždenneVyberte a rozoberte vnútorný speňovač (pozrite si časť „Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou“). Opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou s prídavkom prostriedku na umývanie riadu.
MesačneVykonajte postup „Deep Milk Clean“ čistiacim prostriedkom na okruh mlieka od spoločnosti Philips. V ponuke čistenia vyberte položku „Deep Milk Clean“ a postupujte podľa pokynov na displeji. Podrobné video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.
Zásobník na mliekoRaz týždenne
user manual
user manual
Demontujte zásobník na mlieko a vytlačte guľôčku pomocou kolíka trubičky na mlieko. Všetky súčasti zásobníka na mlieko vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.
Nádoba HygieSteam (s držiakom na trubičku na mlieko)Raz týždenne alebo keď vás zariadenie vyzve
user manual
user manual
Vyberte nádobu HygieSteam zo zariadenia a zložte kryt HygieSteam. Vyprázdnite nádobu HygieSteam a vyčistite ju spolu s krytom pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu. Nádobu a kryt nechajte vyschnúť na vzduchu a vložte ich späť do zariadenia.
Priehradka na mletú kávuPriestor na predmletú kávu kontrolujte každý týždeň, či nie je upchatý.
user manual
Zariadenie odpojte od napájania a vyberte varnú zostavu. Otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne. Podrobné video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.
Zásobník na pomletú kávuZásobník na pomletú kávu vyprázdňujte, keď vás na to zariadenie vyzve. Prečistite ho každý týždeň.Zásobník na pomletú kávu odoberajte, keď je zariadenie zapnuté. Opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku alebo ho vyčistite v umývačke na riad. Predný panel zásobníka na pomletú kávu (obr. A18) nie je určený na umývanie v umývačke na riad.
Podnos na odkvapkávanie
user manual
Raz denne alebo ak sa z podnosu na odkvapkávanie vysunie červený indikátor signalizujúci, že je podnos plný, vyprázdnite podnos na odkvapkávanie. Čistenie podnosu na odkvapkávanie vykonávajte každý týždeň.
user manual
Podnos na odkvapkávanie vyberte a opláchnite ho pod tečúcou vodou s trochou čistiaceho prostriedku. Podnos na odkvapkávanie spolu s príslušným krytom môžete tiež umyť v umývačke riadu. Predný panel zásobníka na pomletú kávu (obr. A18) nie je určený na umývanie v umývačke na riad.
Mazanie varnej zostavyKaždé 2 mesiace Varnú zostavu namažte pribaleným mazivom.
Nádoba na voduRaz týždenneNádobu na vodu opláchnite pod tečúcou vodou
Predná časť zariadeniaRaz týždenneOčistite jemnou handričkou

Čistenie varnej zostavy

Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhov kávovými usadeninami. Na stránke www.saeco.com/care nájdete inštruktážne videá o tom, ako vybrať, vložiť a vyčistiť varnú zostavu.

Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou

1 Odpojte varnú zostavu.
user manual
2 Varnú zostavu dôkladne opláchnite vodou. Dôkladne vyčistite horný filter varnej zostavy.
3 Pred vložením na miesto nechajte varnú zostavu voľne vyschnúť. Varnú zostavu nevysúšajte handričkou, aby sa vlákna z nej nenahromadili vnútri varnej zostavy.

Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty

Používajte len tablety na odstránenie kávovej mastnoty značky Philips.
1 Ťuknite na ikonu čistenia user manual a pomocou šípok nahor a nadol vyberte položku „Čistenie varnej zostavy“.
2 Potvrďte ťuknutím na ikonu OK a postupujte podľa pokynov na displeji.

Mazanie varnej zostavy

Lepší výkon zariadenia zaistíte, ak ho budete mazať – mazanie varnej zostavy vykonávajte každé 2 mesiace, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých súčastí.
user manual
1 Na piest (sivá časť) varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.
user manual
2 Okolo hriadeľa (sivá časť) v spodnej časti varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva.
user manual
3 Na vodiace lišty na obidvoch stranách naneste tenkú vrstvičku maziva.

Čistiace programy na vnútorný speňovač mlieka

Zariadenie obsahuje tri programy na čistenie vnútorného speňovača mlieka:
- Funkcia „HygieSteam Shot“: zariadenie vypustí paru do vnútorného speňovača mlieka, čím ho rýchlo prepláchne.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam“: zariadenie parou dôkladne prečistí vnútorný systém na mlieko. Uistite sa, že je nádoba HygieSteam správne zostavená a pripojená k zariadeniu. Trubicu na mlieko umiestnite do príslušného držiaka a postupujte podľa pokynov na displeji.
- „Deep Milk Clean“: Dôkladne vyčistite vnútorný systém na mlieko prípravkom na čistenie okruhu na mlieko od spoločnosti Philips pomocou postupu „Deep Milk Clean“.

Čistenie vnútorného speňovača mlieka pod tečúcou vodou

user manual
1 Otvorte dvierka vnútorného speňovača mlieka.
user manual
2 Vnútorný speňovač mlieka vyberte potiahnutím smerom nadol.
user manual
3 Vnútorný speňovač mlieka rozoberte vytiahnutím spodnej časti z vrchnej časti.
user manual
4 Všetky časti rozoberte a vyčistite ich pod tečúcou vodou.
5 Znova zmontujte vnútorný speňovač mlieka.
user manual
6 Pri vkladaní vnútorného speňovača mlieka na miesto ho vložte vo vertikálnej polohe a skontrolujte, či sú otvory zarovnané s dvomi rúrkami zariadenia. Potom posúvajte vnútorný speňovač mlieka smerom nahor, až kým sa nezaistí na mieste.
7 Zatvorte dvierka.
Podrobné video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.

Prehľad zariadenia