Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Chybové kódy

Nižšie uvádzame zoznam chybových kódov odkazujúcich na problémy, ktoré dokážete vyriešiť sami. Video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care. Ak sa zobrazí ďalší chybový kód, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
Chybový kódProblémMožné riešenie
01Lievik na kávu je upchatý.
user manual
Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete. Odpojte varnú zostavu. Potom otvorte veko priehradky na mletú kávu a zasuňte do nej rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým pomletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne. Podrobné video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.
03Varná zostava je znečistená alebo nedostatočne namazaná. Zariadenie vypnite. Varnú zostavu opláchnite čistou vodou a nechajte ju voľne vyschnúť. Potom ju namažte. Pozrite si kapitolu „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte stránku www.saeco.com/care, kde nájdete podrobné videopokyny. Potom zariadenie znovu zapnite.
04Varná zostava nie je v správnej polohe.Zariadenie vypnite. Varnú zostavu vyberte a znova ju založte. Pred vložením skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Pozrite si kapitolu „Manipulácia s varnou zostavou“ alebo navštívte stránku www.saeco.com/care, kde nájdete podrobné videopokyny. Potom zariadenie znovu zapnite.
05V okruhu vody je vzduch.Reštartujte zariadenie jeho vypnutím a opätovným zapnutím. V prípade úspechu vypustite 2 – 3 šálky horúcej vody. Odstráňte vodný kameň zo zariadenia, ak ste to už dlhší čas neurobili.
Filter AquaClean nebol pred inštaláciou riadne pripravený alebo je upchatý.Vyberte filter AquaClean a skúste znova pripraviť kávu. V prípade úspechu sa uistite, že je filter AquaClean správne pripravený skôr, než ho založíte späť. Filter AquaClean vložte späť do zásobníka na vodu. Ak zariadenie stále nefunguje, možno je filter upchatý a treba ho vymeniť.
11Zariadenie sa potrebuje adaptovať na izbovú teplotuPočkajte, kým sa zariadenie adaptuje na izbovú teplotu po preprave alebo po používaní vonku. Zariadenie vypnite, počkajte 30 minút a znova ho zapnite. Ak to nezaberie, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.
14Zariadenie sa prehrieva. Zariadenie vypnite a po 30 minútach ho znova zapnite.
19Zariadenie nie je správne pripojené do sieťovej zásuvky.Uistite sa, či je malá zástrčka napájacieho kábla správne pripojená do zásuvky na zadnej strane zariadenia.

Prehľad zariadenia