Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Úprava nastavení zariadenia

Výber tvrdosti vody

user manual Odporúčame vám upraviť nastavenie tvrdosti vody podľa úrovne tvrdosti vody vo vašej oblasti, aby ste dosiahli optimálnu prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia. Navyše sa tým vyhnete nutnosti príliš častého odstraňovania vodného kameňa zo zariadenia. Predvolené nastavenie tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Otestujte tvrdosť vody pomocou testovacieho prúžku priloženého v balení a určite tvrdosť vody vo vašej oblasti:
user manual
1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte do vody z vodovodu na 1 sekundu.
user manual
2 Počkajte 1 minútu. Počet štvorčekov, ktoré na testovacom pásiku sčerveneli vyjadruje tvrdosť vody.
Nastavenie zariadenia na správnu tvrdosť vody:
1 Ťuknite na ikonu nastavení user manual a pomocou šípok nahor a nadol vyberte položku „Tvrdosť vody“. Výber potvrďte stlačením ikony OK.
user manual
2 Šípkami nahor a nadol vyberte úroveň tvrdosti vody. Počet červených štvorčekov vybratých na displeji má zodpovedať počtu červených štvorčekov na testovacom prúžku.
3 Po nastavení správnej tvrdosti vody potvrďte hodnotu ťuknutím na ikonu OK.

Úprava nastavení mletia

Nastavenia intenzity kávy môžete zmeniť pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na kávové zrná. Čím nižšie nastavenie mletia vyberiete, tým jemnejšie sa kávové zrná namelú a tým silnejšia bude káva. Môžete si vybrať z 12 rôznych nastavení mletia.
Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zŕn pripraviť kávu s tou najlepšou chuťou. Preto vám odporúčame, aby ste nemenili nastavenie mletia, kým nepripravíte 100 až 150 šálok kávy (približne mesiac používania).
user manual Nastavenie mletia môžete upravovať len v prípade, že zariadenie melie kávové zrná. Musíte pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel.
user manual Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu mlynčeka.
1 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku.
user manual
2 Zložte veko z násypky na kávové zrná.
3 Ťuknite na symbol Espresso a potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia user manual.
user manual
4 Keď mlynček začne mlieť, zatlačte regulátor nastavenia mletia a otočte ho doľava alebo doprava.

Úprava ďalších nastavení zariadenia

Ťuknutím na ikonu Nastavenia user manual možno upraviť tieto nastavenia zariadenia:
- Tvrdosť vody: možno vybrať jednu z 5 úrovní tvrdosti vody (podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti).
- Doba do úsporného režimu: možno vybrať 15, 30, 60 alebo 180 minút.
- Jas displeja: možno vybrať nízky, stredný alebo vysoký jas.
- Jazyk: podľa vlastného uváženia môžete vybrať jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať informácie.
- Zvukový signál: možno aktivovať nebo deaktivovať pípnutia zariadenia.
- Osvetlenie prednej časti: možno vybrať niektorú z možností: „nepretržite zapnuté“, „zapnuté pri príprave“ alebo „nepretržite vypnuté“.
- Jednotky merania: možno vybrať medzi mililitrami a uncami.

Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie ponúka možnosť kedykoľvek obnoviť výrobné nastavenia.
1 Ťuknite na ikonu nastavení user manual.
2 Šípkami nahor a nadol vyberte položku „Výrobné nastavenia“. Výber potvrďte ťuknutím na ikonu OK.
3 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual potvrďte, že chcete nastavenia obnoviť.
- Nastavenia sa práve obnovujú.
user manual Tieto výrobné nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty: tvrdosť vody, čas do prechodu do úsporného režimu, jas displeja, zvukový signál*,* osvetlenie prednej časti, profily.

Prehľad zariadenia