Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Úvod

Blahoželáme vám k nákupu plne automatického kávovaru Saeco! Ak chcete využiť všetky výhody online zákazníckej podpory, prejdite na adresu www.saeco.com/MyCoffeeMachine a zaregistrujte si produkt.
Poznámka: Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.

Prehľad zariadenia