Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Ovládací panel

Tento kávovar na espresso je k dispozícii v dvoch verziách. Ich ovládacie panely vyzerajú rozdielne, no všetky tlačidlá a symboly fungujú rovnako. Prehľad všetkých tlačidiel a symbolov nájdete na obrázku B. Ďalej sa uvádza popis.
Pomocou šípok nahor a nadol môžete prechádzať ponukou na displeji a ťuknutím na ikonu OK vyberať jednotlivé položky a potvrdzovať výber.
user manual
B1 Vypínač
B2 Symboly na výber nápoja jedným dotykom
B3 Symbol CoffeeMaestro
B4 Ponuka s ďalšími nápojmi
B5 Tlačidlo spustenia/zastavenia user manual
B6 Navigačné symboly (nahor, nadol, späť, ok)
B7 Displej
B8 Nastavenia zariadenia
B9 Ponuka čistenia
B10 Osobné profily

Prehľad zariadenia