Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Proces odstraňovania vodného kameňa

Používajte len prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny sírovej, chlorovodíkovej, sulfamovej či octovej (ocot). Tieto prostriedky môžu poškodiť vodný okruh zariadenia a nemusí dôjsť k dôkladnému rozpusteniu vodného kameňa. Ak na odstraňovanie vodného kameňa nebudete používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips, strácate nárok na záruku. Rovnako strácate nárok na záruku, ak zo zariadenia nebudete odstraňovať vodný kameň. Odstraňovač vodného kameňa Philips si možno kúpiť u miestneho predajcu, online alebo v autorizovaných servisných strediskách.
1 Keď vás zariadenie vyzve na odstránenie vodného kameňa, proces spustite ťuknutím na ikonu OK. Ak chcete spustiť odstraňovanie vodného kameňa bez upozornenia zo zariadenia, ťuknite na ikonu čistenia user manual a vyberte položku „Descale“ (Odstrániť vodný kameň).
user manual
2 Vyberte podnos na odkvapkávanie, zásobník na pomletú kávu a nádobu HygieSteam, vyprázdnite ich, vyčistite a vložte späť na miesto.
3 Vyberte zásobník na vodu a vyprázdnite ho. Potom vyberte filter AquaClean.
user manual
4 Nalejte celú fľašu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips do zásobníka na vodu a potom ho naplňte vodou až po značku CALC CLEAN. Potom ho vložte späť do zariadenia.
5 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite veľkú nádobu (1,5 l).
user manual
user manual
user manual
6 Uistite sa, že je nádoba HygieSteam správne zostavená a pripojená k zariadeniu. Umiestnite trubicu na mlieko do príslušného držiaka.
7 Postup odstraňovania vodného kameňa začnite podľa pokynov na displeji. Proces odstraňovania vodného kameňa trvá približne 30 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a cyklu preplachovania.
8 Po dokončení cyklu odstraňovania vodného kameňa musíte vypláchnuť zásobník na vodu a vodný okruh. Postupujte podľa pokynov na displeji.
9 Nový filter AquaClean vložte do nádržky na vodu a aktivujte ho.
Tip: Používanie filtra AquaClean znižuje potrebu odstraňovania vodného kameňa.

Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa

Postup odstraňovania vodného kameňa môžete ukončiť stlačením vypínača na ovládacom paneli. V prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa pred jeho úplným dokončením postupujte takto:
1 Zásobník na vodu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite.
2 Doplňte zásobník na vodu čistou vodou až po značku CALC CLEAN a zariadenie znovu zapnite. Zariadenie sa zohreje a vykoná sa automatický cyklus preplachovania.
3 Pred prípravou nápojov vykonajte manuálny cyklus preplachovania. Ak chcete vykonať manuálny cyklus preplachovania, najskôr vypustite pol nádrže horúcej vody a potom pripravte dve šálky predmletej kávy bez pridania mletej kávy.
Poznámka: Ak sa postup odstraňovania vodného kameňa neukončil, zariadenie bude čo najskôr vyžadovať vykonanie ďalšieho odstraňovania vodného kameňa.

Prehľad zariadenia