Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Príprava nápojov

Všeobecný postup

1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
2 Malú koncovku pripojte do konektora, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Zariadenie pripojte do siete.
3 Stlačením vypínača zapnite zariadenie.
- Zariadenie sa začne zahrievať a vykoná automatický cyklus preplachovania.
- Len čo sa všetky symboly nápojov trvalo rozsvietia, zariadenie je pripravené na použitie.
user manual
4 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku. Posunutím dávkovacieho výpustu kávy nahor alebo nadol prispôsobíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate.

Príprava kávy z kávových zŕn

user manual
user manual
1 Kávu pripravíte ťuknutím na symbol vybratého nápoja alebo ťuknutím na symbol „Ďalšie nápoje“.
user manual
user manual
user manual
- V tejto chvíli môžete nastaviť svoju osobnú chuť nápoja. Intenzitu kávy upravte pomocou šípok nahor a nadol. Ak chcete upraviť ďalšie nastavenia, ťuknite na symbol OK.
2 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual môžete kedykoľvek spustiť prípravu vybratého nápoja.
3 Dávkovanie kávy môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual.
user manual Ak chcete pripraviť 2 kávy súčasne, ťuknite na symbol nápoja dvakrát alebo dvakrát vyberte ikonu prechádzaním po príslušnom paneli.
user manual Nepoužívajte karamelizované alebo ochutené kávové zrná.

Príprava mliečnych nápojov

1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
user manual
2 Odskrutkujte veko zásobníka na mlieko a zásobník na mlieko naplňte mliekom. Do zásobníka potom vložte kovovú trubicu na mlieko.
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky.
user manual
3 Flexibilnú trubicu na mlieko pripojte k speňovaču mlieka.
user manual
user manual
4 Ak chcete vybrať iný nápoj, ťuknite na symbol požadovaného mliečneho nápoja alebo na symbol „Ďalšie nápoje“.
user manual
- Nápoj teraz môžete upraviť podľa svojich vlastných požiadaviek.
5 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia user manual.
- Pri konkrétnych nápojoch zariadenie najprv vypustí mlieko a potom kávu. Pri niekoľkých iných nápojoch prebehnú tieto kroky v opačnom poradí, zariadenie najprv vypustí kávu a potom mlieko.
- Dávkovanie mlieka môžete ukončiť pred vypustením vopred nastaveného množstva stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual.
6 Ak chcete zastaviť dávkovanie celého nápoja (mlieka a kávy) ešte pred skončením prípravy v zariadení, stlačte a podržte tlačidlo spustenia/zastavenia user manual.
7 Bezprostredne po dávkovaní mlieka sa vykoná „HygieSteam Shot“ (Dávka pary na prečistenie). Zariadenie vypustí paru do vnútorného speňovača mlieka, čím ho rýchlo prepláchne.

Príprava kávy z predmletej kávy

![ ](509745)
1 Nakloňte veko a nasypte jednu odmerku predmletej kávy do priestoru na predmletú kávu.
user manual
2 Po výbere nápoja pomocou šípok nahor a nadol vyberte predmletú kávu. Potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia user manual.
Poznámka: Pri výbere predmletej kávy nemožno upraviť intenzitu kávy ani pripravovať viac nápojov naraz.

Dávkovanie horúcej vody

user manual
1 Uistite sa, že je vnútorný speňovač správne pripojený k zariadeniu.
2 Pod výpust položte šálku
user manual
3 Ťuknite na symbol „Ďalšie nápoje“ a prejdite nadol na položku „Horúca voda“.
user manual
4 Šípkami hore a dole môžete upraviť množstvo horúcej vody a jej teplotu.
5 Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia user manual.
6 Dávkovanie horúcej vody môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual.

Prehľad zariadenia