Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Vodný filter AquaClean

Vaše zariadenie môže používať filter AquaClean. Na zachovanie chuti kávy možno do zásobníka na vodu vložiť vodný filter AquaClean. Filter navyše obmedzuje usadzovanie vodného kameňa v zariadení a tým aj nutnosť odstraňovania vodného kameňa. Vodný filter AquaClean si môžete kúpiť u miestneho predajcu alebo online, prípadne v autorizovaných servisných strediskách.

Signalizácia stavu filtra AquaClean

Ak je filter AquaClean aktívny, jeho stav sa vždy zobrazuje na displeji vo forme percentuálnej hodnoty.
- Ak má stav filtra AquaClean hodnotu 10 % a menej, pri každom zapnutí zariadenia sa po dobu dvoch sekúnd na displeji zobrazí hlásenie. Toto hlásenie odporúča kúpu nového filtra.
- Ak má stav filtra hodnotu 0 %, zariadenie vás pri každom zapnutí požiada o výmenu filtra AquaClean.

Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)

user manual Zariadenie nedokáže automaticky zistiť, že ste do zásobníka na vodu umiestnili filter. Preto musíte každý nainštalovaný nový vodný filter AquaClean aktivovať pomocou ponuky „Čistenie“.
Filter AquaClean možno aktivovať aj potom, čo zariadenie prestane zobrazovať hlásenie o aktivácii filtra. V takom prípade je však potrebné najprv vykonať odstránenie vodného kameňa.
user manual Zariadenie treba pred začatím používania vodného filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa.
Vodný filter AquaClean treba podľa nasledujúceho popisu pred aktiváciou pripraviť jeho namočením. Ak to neurobíte, do zariadenia sa namiesto vody môže dostať vzduch a spôsobiť nadmerný hluk, zariadenie pritom nebude schopné pripraviť kávu.
1 Ťuknite na ikonu „Čistenie” user manual a šípkami hore a dolu vyberte možnosť „AquaClean”.
2 Nastavenie potvrďte ťuknutím na tlačidlo OK.
3 Keď sa zobrazí obrazovka aktivácie, ťuknite znova na ikonu OK. Postupujte podľa pokynov na displeji.
![ ](396575)
4 Filtrom traste približne po dobu 5 sekúnd.
user manual
5 Filter otočený dolnou časťou smerom nahor ponorte do nádoby so studenou vodou a zatraste ním alebo ho stlačte.
user manual
6 Filter založte na prípojku filtra v nádržke na vodu vo zvislej polohe. Zatlačte ho do najnižšej možnej polohy.
7 Nalejte do nádoby vodu z vodovodu a umiestnite ju späť do zariadenia.
8 Pod výpust položte misku.
9 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual spustite proces aktivácie.
10 Z výpustu sa bude 1 minútu vypúšťať horúca voda.
11 Filter sa teraz úspešne aktivoval.

Výmena vodného filtra AquaClean (5 min)

Keď filtrom pretečie 95 litrov vody, filter prestane fungovať. Údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 %, čím upozorní na nutnú výmenu filtra. Kým sa bude údaj o stave filtra AquaClean zobrazovať na displeji, môžete filter vymeniť, bez toho aby ste predtým museli vykonávať odstránenie vodného kameňa. Ak však nevymeníte vodný filter AquaClean včas, prestane sa po nejakom čase údaj o stave filtra AquaClean zobrazovať. Aj v takom prípade môžete filter vymeniť, no najprv musíte odstrániť zo zariadenia vodný kameň.
Keď údaj o stave filtra AquaClean klesne na hodnotu 0 % alebo keď vás zariadenie upozorní na nutnosť výmeny filtra AquaClean:
1 vyberte starý vodný filter AquaClean.
2 založte nový filter a aktivujte ho podľa popisu v kapitole „Aktivácia vodného filtra AquaClean (5 min)“.
user manual Vodný filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte nesignalizuje, že sa vyžaduje výmena.

Prehľad zariadenia