Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Prispôsobenie nápojov

Zariadenie vám umožňuje upraviť nastavenia nápoja podľa vašich želaní a uložiť upravený nápoj do osobného profilu. Rôzne profily majú rôzne farby.

Príprava nápojov s funkciou CoffeeMaestro

Okrem úpravy všetkých jednotlivých nastavení pomocou funkcie CoffeeEqualizer ponúka vaše zariadenie možnosť výberu chuťových profilov. Môžete si vybrať spomedzi možností Delicato, Intenso a Forte. Výber chuťového profilu funkcie CoffeeMaestro:
user manual
user manual
1 Ak chcete vybrať iný nápoj, ťuknite na symbol požadovaného nápoja alebo na symbol „Ďalšie nápoje“.
user manual
2 Opakovaneťukajte na symbol funkcie CoffeeMaestro.
3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Hlavné nastavenia daného nápoja sa teraz upravili podľa vášho výberu.
4 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual spustíte prípravu nápoja.

Funkcia CoffeeEqualizer

Funkcia CoffeeEqualizer sa automaticky aktivuje po výbere nápoja. Pomocou šípok nahor a nadol môžete upraviť tieto nastavenia:
user manual
1 Intenzita vône
2 Množstvo kávy
3 Množstvo mlieka
4 Množstvo vody
5 Teplota nápoja
6 Množstvo peny
7 Navyše sa môžete rozhodnúť, či pripraviť 1 alebo 2 šálky
8 Množstvo kávy pre pohár na cestu (len určité modely)
Poznámka: Nastavenia, ktoré možno upraviť, závisia od vybratého nápoja.

Výber profilu

Symbol profilov user manual umožňuje vyberať profily a ukladať recepty.
user manual
1 Opakovaným ťukaním na symbol profilov user manual vyberte niektorý z farebných profilov. Každý profil má inú farbu.
2 Ak chcete vybrať nápoj, ťuknite na niektorý zo symbolov na výber nápoja jedným dotykom alebo ťukajte na symbol „Ďalšie nápoje”.
3 Potom si nápoj prispôsobte podľa svojej preferovanej chuti.
4 Stlačením tlačidla spustenia/zastavenia user manual pripravíte nápoj, ktorý ste vybrali.
- Nové nastavenie sa tým uloží do farebného profilu, ktorý ste vybrali.
user manual Vždy môžete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia.

Profil hosťa

Zariadenie je vybavené profilom hosťa. Ak si vyberiete profil hosťa, ikona profilu zhasne. Ak vyberiete tento profil, môžete naďalej upravovať vlastnosti nápoja podľa vlastnej chute. Konečný recept, podľa ktorého sa nápoj pripraví, sa ale neuloží.

Funkcia Extra shot (ExtraShot)

Zariadenie ponúka možnosť pridať do kávy alebo mliečnych nápojov ešte dávku kávy Ristretto – napríklad ak chcete, aby bola káva silnejšia.
1 Pod výpust položte šálku.
user manual
user manual
2 Nápoj možno vybrať priamo ťuknutím na niektorý zo symbolov nápojov, prípadne ťukaním na symbol „Ďalšie nápoje“ sa dá vybrať iný nápoj.
user manual
3 Šípkou nahor nastavte najvyššiu úroveň intenzity a vyberte funkciuExtraShot.
4 Ak chcete prispôsobiť ďalšie nastavenia, ťuknite na ikonu OK. Potom spustite prípravu nápoja ťuknutím na tlačidlo spustenia/zastavenia user manual.
5 Dávkovanie nápoja môžete predčasne ukončiť opätovným ťuknutím na tlačidlo spustenia/zastavenia user manual.
user manual Ak si vyberiete prípravu nápoja pomocou funkcie ExtraShot, v jednom cykle možno pripraviť iba jednu kávu.

Prehľad zariadenia