Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Получете поддръжката, от която се нуждаете

FAQ

Тавата за отцеждане на еспресо машината Saeco се пълни бързо

Утайката на моята машина за еспресо Saeco е водниста

Моята еспресо машина Saeco показва код за грешка

Моята машина за еспресо Saeco не разпенва добре млякото

Не се засмуква вода от резервоара на моята машина за еспресо Saeco

Моята еспресо машина Saeco не смила кафените зърна.