Saeco logoSaeco logo

Log in

Saeco logoSaeco logo

Log in

Получете поддръжката, от която се нуждаете

Помощни видеоклипове

Първоначално инсталиране

Как да инсталирам и използвам моята Saeco Incanto?

Как да инсталирам и използвам моята Saeco PicoBaristo Deluxe?

Как да инсталирам и използвам моята Saeco Xelsis серия SM75XX?

Как да инсталирам и използвам моята Saeco Xelsis серия SM76XX?

Как да инсталирам и използвам моята Saeco GranAroma?

Как да сменя AquaClean филтъра? | Saeco Xelsis серия SM75XX

Видео съдържание за почистване и поддръжка на кафемашини Saeco

Как да почиствате и поддържате своята Saeco Xelsis? | Серия SM75XX

Как да почиствате и поддържате своята Saeco Xelsis? | Серия SM76XX

Как да почиствате и поддържате своята Saeco Picobaristo Deluxe?

Как да почиствате и поддържате своята Saeco GranAroma?

Почистване и поддръжка на блока за приготвяне

Saeco Xelsis - Как да почистя блока за приготвяне | SM75XX

Saeco Xelsis - Как да сложа смазка на блока за приготвяне | SM75XX

Saeco Xelsis - Как да почистя блока за приготвяне | SM76XX

Saeco Xelsis - Как да сложа смазка на блока за приготвяне | SM76XX

Saeco GranAroma - Как да се погрижа за блока за приготвяне

Почистване и поддръжка на системата за мляко

Saeco Xelsis - Как да почистя системата за мляко | SM75XX

Saeco Xelsis - Как да почистя системата за мляко | SM76XX

Saeco PicoBaristo Deluxe - Почистване на системата за мляко

Saeco GranAroma - Почистване на системата за мляко

Почистване на тунела за кафе

Кафемашини Saeco - Почистване на тунела за кафе