Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Назад

Получете подкрепата, от която се нуждаете

наръчници

ТЪРСЕНЕ НА МОДЕЛ

На етикета от вътрешната страна на сервизната врата. Номерът на модела на вашия продукт е 6-цифрен код, например SM8889.

Model Number
Model Number
Бърз достъп
Xelsis SupremaРЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 Xelsis Suprema
Уеб
PDF
Xelsis DeluxeРЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Xelsis Deluxe
GranAroma DeluxeРЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GranAroma Deluxe
GranAromaРЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GranAroma