Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Условия за ползване

Saeco е марка на Philips Domestic Appliances.

Този уебсайт („Уебсайт“) Ви се предоставя от Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD („PDA“).

Следните Условия за ползване уреждат достъпа до и използването на този Уебсайт от Ваша страна. Също така е възможно да се прилагат специфични условия за специфично съдържание, данни, материали или информация, съдържащи се на или достъпни чрез този Уебсайт („Съдържание“) и за специфично съдържание, данни, материали или информация, които можете да качите, изпратите и/или публикувате в Уебсайта („Потребителско съдържание“), или трансакции, извършени чрез този Уебсайт. Въпросните специфични условия може да бъдат в допълнение към настоящите Условия за ползване или могат да заместват настоящите Условия за ползване там където е изрично посочено и само до изрично посочената степен.

1. Приемане на Условията за ползване

Чрез достъпа до или използването на този Уебсайт Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с Условията за ползване и всички условия, съдържащи се или посочени тук, или всякакви допълнителни условия, изложени на този Уебсайт. Ако НЕ сте съгласни с всички тези условия, НЕ трябва да упражнявате достъп до или да използвате този Уебсайт.

2. Изменение на Условията

Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Philips по всяко време. Съответните изменени Условия за ползване влизат в сила към момента на публикуването им. Като продължите да осъществявате достъп до или да използвате Уебсайта след това публикуване, ще се счита, че сте приели съответните изменения. Съветваме Ви редовно да преглеждате всички приложими правила и условия. Други уебсайтове на PDA е възможно да имат свои собствени условия за ползване, които да се прилагат за тях.

PDA си запазва правото да преустанови или да прави промени или актуализации по отношение на Уебсайта или Съдържанието на Уебсайта по всяко време без предизвестие. PDA си запазва правото по всяко време и по каквато и да е причина, както и изцяло по свое усмотрение да ограничава, отказва или прекратява достъпа на всяко лице до Уебсайта или част от него, което влиза в сила незабавно

3. Политика за поверителност

Личната информация, предоставена или събирана чрез или във връзка с този Уебсайт, ще се използва само в съответствие с Политиката за поверителност на PDA, а настоящите Условия за ползване са предмет на Политиката за поверителност, както е публикувана на този Уебсайт.

4. Откази от отговорност

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТЕКСТ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГРАФИКИ, ВРЪЗКИ, И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ) НА УЕБСАЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, И СПОРЕД НАЛИЧНОСТИТЕ. С НАСТОЯЩОТО PHILIPS И НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ НА МАРКИ И ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ВСЯКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, ГОДНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ, ИЛИ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ. Нито PDA, нито нейните дъщерни дружества, филиали, партньори, лицензодатели, лицензополучатели на марки и доставчици предоставят гаранции или каквито и да било твърдения, че (i) Уебсайтът ще отговаря на Вашите изисквания, (ii) Уебсайтът ще работи непрекъснато, навременено, по сигурен начин или без грешки, или че (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта (включително всякаква информация и материали на този Уебсайт) ще бъдат правилни, пълни, точни, надеждни или по друг начин ще отговарят на Вашите изисквания.

Това е публичен уебсайт. Вие не трябва да имате очаквания за поверителност по отношение на всякакво Потребителско съдържание, което може да изпратите на този Уебсайт. Не предоставяйте поверителна информация тук.

PDA и нейните дъщерни дружества, филиали, партньори, лицензодатели, лицензополучатели на марки и доставчици не носят отговорност за прекъсвания или пропуски в интернет, мрежови или хостинг услуги и не гарантират, че Уебсайтът, услугите, които правят този Уебсайт достъпен, или електронните комуникации, изпратени от PDA, не съдържат вируси или други вредни елементи.

Всички материали, изтеглени или получени другояче чрез използването на този Уебсайт, се използват по Ваша собствена преценка и на Ваш риск. Единствено Вие ще носите отговорност за всякакви повреди на Вашата компютърна система или загуби на данни в резултат от изтеглянето на какъвто и да било подобен материал.

5. Регистрация

Достъпът до определени области на Уебсайта и използването на определени функции или характеристики на Уебсайта може да изисква от Вас да се регистрирате като сътрудник. Тази регистрация е безплатна.

Когато се регистрирате, трябва да изберете уникално потребителско име и парола и да предоставите уникален, валиден, актуален и подлежащ на проверка имейл адрес. Не се допускат дублиращи се потребителски имена и имейл адреси, така че, ако въведените име или адрес вече се използват, ще бъдете подканени да изберете други. Ще Ви изпратим имейл за потвърждение с Вашата регистрирана информация. В случай че доставката на въпросната информация по някаква причина бъде неуспешна, Вашият достъп до или използване на зони, функции или характеристики, изискващи такава регистрация, може да бъде отказан или прекратен. Вие своевременно ще актуализирате своята регистрация, за да я поддържате точна и актуална. Единствено Вие носите отговорност за запазване на конфиденциалността на Вашата парола. Ние си запазваме правото да променяме потребителското Ви име или да изтрием изпратеното от Вас съдържание в Уебсайта, или да откажем или отменим регистрацията Ви, ако изберете потребителско име, което по наша преценка е неприлично, нецензурно, оскърбително или по друг начин неуместно. Вие също така носите цялата отговорност за ограничаване на достъпа до Вашия/Вашите компютър/компютри. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, извършвани с Вашия акаунт, потребителско име и/или парола, които се дължат на Вашето поведение, бездействие или небрежност. Ако узнаете за каквото и да било подозрително или неоторизирано поведение по отношение на Вашия акаунт, потребителско име и/или парола, Вие се съгласявате незабавно да се свържете с нас. Ние можем, изцяло по своя преценка, да забраним регистрацията от която и да било конкретна услуга за имейл или интернет доставчик.

6. Сътрудници

С изпращането на потребителско съдържание на Уебсайта Вие се съгласявате, че материалът ще бъде подходящ, конструктивен и уместен и няма да съдържа никакви елементи, които може да бъдат незаконни или по друг начин негодни за публикуване, включително, но не само елементи, които (1) могат да бъдат клеветнически или да причинят вреда на друго лице или субект, (2) могат да причинят вреда на което и да било лице или имущество или по друг начин да клеветят или тормозят което и да било лице или организация, (3) могат да нарушават законните права на което и да било лице (включително правото на поверителност или публичност), (4) са порнографски, нецензурни, пошли, вулгарни, неприлични или заплашителни, (5) са нежелателни по културен, етнически или друг признак, или (6) предлагат или насърчават незаконна дейност.

Вие ще полагате усилия в разумни граници да сканирате и премахнете всякакви вируси или други замърсяващи или деструктивни функции, преди да изпратите какъвто и да било материал. Вие също така не може да предавате верижни писма, пирамидални схеми, проучвания и настойчиво ходатайство чрез Уебсайта. Освен това няма да подправяте заглавия или да манипулирате идентификатори или други данни, за да прикриете произхода на каквото и да било Съдържание и/или Потребителско съдържание, предавано чрез нашия Уебсайт, нито ще манипулирате присъствието си в Уебсайта. Няма да се намесвате или да смущавате работата на нашите сайтове, сървъри или мрежи, нито ще предприемате действия, които водят до неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура.

Вие потвърждавате, заявявате и гарантирате, че Потребителското съдържание, изпратено на Уебсайта, не нарушава никакви права на собственост на други лица, включително, но не само, авторско право, търговска марка или патент или каквото и да било задължение за поверителност.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяка от Вашите идеи, становища или дискусии или друго Потребителско съдържание, предоставено от Вас в рамките на Уебсайта, което не е предмет на защита на права на интелектуална собственост, може да се използва от всеки друг сътрудник без компенсация или признание.

С настоящото Вие предоставяте на PDA, нейните дъщерни дружества, филиали, лицензополучатели на марки и други партньори неотменяем, безвъзмезден, неизключителен, преотстъпим и прехвърляем лиценз за използване, възпроизвеждане, изготвяне на производни произведения на, разпространяване, публично изпълнение, публично показване, предаване и публикуване на Потребителско съдържание, предоставено от Вас на този Уебсайт или всеки друг уебсайт на PDA, или в други материали на PDA за маркетинг или връзки с обществеността в каквито и да било медии.

Вие носите цялата отговорност за собственото си Потребителско съдържание и последиците от изпращането и/или публикуването му. PDA може, но не е длъжна, да преглежда и контролира Потребителското съдържание преди и/или след неговото изпращане. Въпреки това Вие приемате, че за нас е невъзможно да следим или преглеждаме цялото Потребителско съдържание. Без ограничение, PDA, нейните дъщерни дружества, филиали, партньори, лицензодатели, лицензополучатели на марки и доставчици няма и не могат да носят отговорност за точността, пълнотата, качеството или валидността на Потребителското съдържание, публикувано от трети страни в Уебсайта.

PDA не дава одобрение за никое Потребителско съдържание или каквито и да било мнения, препоръки или съвети, изразени в него, и PDA изрично отхвърля всякаква отговорност във връзка с Потребителското съдържание.

PDA има изключителното право и възможност да редактира и/или премахва съобщения или всякакво друго Потребителско съдържание, които са нежелателни, неуместни или по друг начин в нарушение на тези Условия за използване, по всякаква причина по всяко време без предизвестие, без съгласие и изцяло по свое усмотрение. Насърчаваме всеки потребител, който смята, че изпратено Потребителско съдържание е нежелателно или неуместно, да се свърже незабавно с PDA. При получаване на такова известие ще положим разумни усилия да предприемем такива действия, каквито сметнем за необходими в разумен срок. Тъй като това е ръчен процес, информираме Ви, че не можем да премахваме или редактираме конкретно Потребителско съдържание незабавно.

7. Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ PDA И НИКОИ ОТ НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ НА МАРКИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА ДО, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ ДОРИ АКО PDA Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО ТАКИВА ВРЕДИ ВЪЗНИКВАТ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМАМА ИЛИ ИЗМАМНО ПОГРЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ СТРАНА НА PDA.

Ако живеете в страна или държава, която не позволява някое от горепосочените изключения или ограничения на отговорността или което и да е отхвърляне на задължения в Раздел 4 по-горе, въпросните изключения или ограничения няма да се прилагат за Вас, но само до степента, в която въпросните изключения или ограничения не са позволени. В такъв случай въпросните изключения или ограничения се ограничават до максимално допустимата от приложимото право степен.

8. Съдържание/софтуер на трети страни

PDA по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на който и да било Уебсайт, собственост на трети страни, до който може да има хипервръзка в Уебсайта, независимо дали тази хипервръзка е предоставена от Уебсайта, или от трета страна в съответствие с Условията за ползване. Никоя връзка на нашия Уебсайт към друг сайт не представлява одобрение или подкрепа за другия сайт и не даваме никакви преценки или гаранции по отношение на точността, навременността или годността на съдържанието на който и да било сайт, до който има връзка в Уебсайта, и не поемаме отговорност за него.

Всеки софтуер, предоставен за изтегляне от или чрез този Уебсайт, е лицензиран съгласно условията на всякакви приложими лицензионни споразумения. С изключение на посоченото в приложимото лицензионно споразумение, софтуерът се предоставя за използване само от крайни потребители и всяко по-нататъшно копиране, възпроизвеждане или разпространение на софтуера е изрично забранено. АКО ИМА ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАКЪВ СОФТУЕР, ТЕ СЕ ПРИЛАГАТ САМО КАКТО Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО В ПРИЛОЖИМОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ. С НАСТОЯЩОТО PDA ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, ГОДНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА.

9. Авторски права и търговски марки

Авторските права и всички други права на собственост върху Съдържание, предоставено от PDA, нейните филиали, дъщерни дружества, лицензополучатели на марки и/или други партньори, софтуера за работа и публикуване на Уебсайта, събирането на данни на Уебсайта и реда, последователността и подредбата на този Уебсайт, принадлежат изцяло на PDA или нейната компания-майка. Всички права върху Съдържанието, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

PHILIPS е регистрирана търговска марка на Koninklijke Philips N.V.

10. Закриване на сайта

Ние имаме пълното право да закрием Уебсайта или част от него по каквато и да било причина и по всяко време без предизвестие или съгласие. Ние няма да носим отговорност и няма да имаме задължения поради неуспешно съхраняване или поради изтриване на каквото и да било Съдържание и/или Потребителско съдържание, изпратено в Уебсайта.

11. Продукти на PDA

Уебсайтът може да съдържа позовавания на специфични продукти и услуги на PDA, които не могат да бъдат (лесно) достъпни в дадена държава. Всяко такова позоваване не предполага и не гарантира, че въпросните продукти или услуги ще бъдат на разположение по всяко време в дадена държава. Моля, свържете се с Вашия местен бизнес контакт в PDA за допълнителна информация.

12. Разрешаване на спорове

Настоящите Условия за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс. Вие се съгласявате с неизключителната компетентност на съдилищата в Обединеното кралство за всякакви спорове, искове или поводи за производство, произтичащи от или свързани с настоящите Условия за ползване или използването на този Уебсайт, включително всякакви спорове, свързани със съществуването или валидността на настоящите Условия за ползване, като се съгласявате да предадете всякакви такива спорове, искове или поводи за производство изключително на съдилищата в Обединеното кралство. Моля, имайте предвид, че споровете може да бъдат подавани за онлайн разрешаване в платформата на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr

Благодарим Ви, че се присъединихте към нашия Уебсайт.