Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Известие за поверителност на Philips Domestic Appliances

Последна актуализация на 16 септември 2021 г.
Saeco е марка на Philips Domestic Appliances.

Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нидерландия или нейните филиали или дъщерни дружества („Philips Domestic Appliances”, „наш/а/е/и“, „ние“ или „нас“) иска да сте запознати с начина, по който събираме, използваме и разкриваме лични данни. Настоящото Уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете нашите практики за поверителност, включително какви лични данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях и как ги защитаваме, както и какви са Вашите индивидуални права.

Въведение

Philips Domestic Appliances оценява интереса, който показвате към нашата компания, продукти и услуги чрез посещаването на уебсайтовете ни (saeco.com) или свързани с тях комуникационни канали, включително, но не само, нашите страници в социалните медии и/или канали и блогове (събирателно наричани „страници на Philips Domestic Appliances“). Настоящото Известие за поверителност се отнася до личните данни, които събираме или обработваме, когато си взаимодействате със страниците на Philips Domestic Appliances. Можете да взаимодействате с Philips Domestic Appliances чрез страниците на Philips Domestic Appliances, чрез закупуване и използване на нашите продукти/услуги, чрез маркетингови комуникации, както и чрез нашата поддръжка на клиенти. Тези взаимодействия може да се извършват от посетители, клиенти, бизнес клиенти, доставчици и/или бизнес партньори.

Philips Domestic Appliances обработва и лични данни извън нашите страници на Philips Domestic Appliances, за което ще се изисква различно уведомление за поверителност (напр. за приложения на Philips Domestic Appliances или изследователски проекти на Philips Domestic Appliances, или други конкретни уебсайтове или портали). В такива случаи Philips Domestic Appliances ще посочи ясно, че съответното известие е за поверителност се различава от настоящото Известие за поверителност.

За да създаде глобален подход към защитата на поверителността и да позволи вътрешен пренос на данни между компаниите на Philips Domestic Appliances по света, Philips е приела Правилата за поверителност на Philips Domestic Appliances.

Също така Вашата поверителност е много важна за нас. Вие демонстрирахте доверието си в нас, като си взаимодействате с нашите страници на Philips Domestic Appliances, и ние оценяваме това доверие. Това означава, че се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност във всички случаи.

Какви лични данни събираме и за каква цел?

Когато използваме термина „лични данни“ в нашето Известие за поверителност, ние имаме предвид информация, която се отнася до Вас и ни позволява да Ви идентифицираме, директно или в комбинация с друга информация, с която може да разполагаме.

Данни за акаунт в Saeco

Когато си създавате акаунт в Saeco, ние събираме следните лични данни:

 1. Име и фамилия;
 2. Обръщение;
 3. Имейл адрес;
 4. Парола;
 5. Предпочитания за държава и език, определени от разширения URL адрес от страницата на Saeco, за която си създавате акаунт.

Използваме тези лични данни, за да създадем и поддържаме Вашия акаунт в Saeco. Можете да използвате Вашия акаунт в Saeco за различни услуги. Когато използвате Вашия акаунт в Saeco за услуга, може да добавим допълнителни лични данни към него. Следващите параграфи Ви информират за услугите, които можете да използвате, и за това какви лични данни ще добавим към Вашия акаунт в Saeco, когато го правите.

Създаването на Вашия акаунт в Saeco се случва само по Ваша заявка. Ето защо считаме, че обработването на данните за Вашия акаунт е необходимо за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законосъобразно съгласно член 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данни за покупка и регистрация

Можете да регистрирате продукти на Saeco в нашия уебсайт.

Когато регистрирате Вашия продукт, ние събираме следните лични данни:

 1. Фактура;
 2. Телефонен номер;
 3. Домашен адрес;
 4. Данни за Вашия регистриран продукт/услуга, като например името на продукта/услугата, продуктовата категория, от която е част, номера на модела на продукта, датата на покупка, доказателство за покупката.

Регистрирането на продукти се извършва само по Ваше желание. Считаме, че обработването на данните за Вашата покупка и регистрация е необходимо за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законосъобразно съгласно член 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данни за промоционални комуникации

Можете да изберете да се регистрирате за маркетингови и промоционални комуникации.

Когато се регистрирате за маркетингови и промоционални комуникации, ще използваме следните лични данни:

 1. Имейл адрес;
 2. Данните за Вашия акаунт в Saeco;
 3. Вашите взаимодействия със страниците на Philips Domestic Appliances, имейлите, които сте кликнали и отворили, и посещаването на събития.

Използваме тези лични данни, за да Ви изпращаме промоционални комуникации – въз основа на Вашите предпочитания и поведение – за продуктите, услугите, събитията и промоциите на Saeco.

Компаниите от групата Philips Domestic Appliances може да се свързват с Вас чрез промоционални комуникации по имейл, SMS и други цифрови канали, като мобилни приложения и социални медии. За да можем да приспособим комуникациите към Вашите предпочитания и поведение и да Ви предоставим най-доброто персонализирано изживяване, ние може да анализираме и комбинираме цялата информация, свързана с данните за Вашия акаунт и данните за Вашите взаимодействия със Saeco. Ние също така използваме тази информация, за да създадем сегменти на нашата аудитория, показващи от кои наши продукти и/или услуги се интересуват потребителите и проследяващи успеха на маркетинговите ни дейности.

Saeco ще Ви даде възможност да оттеглите съгласието си за получаване на промоционални комуникации по всяко време чрез връзката за отписване в долната част на всеки имейл с промоционална комуникация, който получите от нас.

Ние също така може да изпращаме съобщения за пресата от Saeco по имейл (данни за имейл за съобщения за пресата). Когато изпращаме прес съобщения, ще обработваме Вашето име, данни за контакт (напр. имейл) и информация за компанията Ви.

Обработването на лични данни за промоционални съобщения се основава на Вашето съгласие, предоставено на доброволен принцип; това основание е законосъобразно съгласно член 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679. Когато Philips Domestic Appliances обработва Вашите лични данни въз основа на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди да сте го оттеглили.

Данни за онлайн обратна връзка

Можете да изберете да дадете обратна връзка, коментари, въпроси, оценки и мнения в онлайн оценявания (онлайн обратна връзка).

Когато се възползвате от тази възможност, ние ще обработваме следните лични данни:

 1. Вашият идентификатор за „бисквитки“;
 2. Вашата обратна връзка/коментари/въпроси/отзив/оценката Ви;
 3. Вашите данни за контакт, в случай че ни ги предоставите (име, имейл, телефонен номер).

Ние използваме тези лични данни, за да предоставим на Philips Domestic Appliances ценна информация, с която да подобрим нашите страници или гамата от продукти/услуги на Philips Domestic Appliances.

Считаме, че обработката на Вашите данни за онлайн обратна връзка се основава на легитимния интерес на Philips Domestic Appliances да усъвършенства страниците на Philips Domestic Appliances и своята гама от продукти и услуги и е законосъобразна съгласно член 6, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данни от социално слушане

Когато взаимодействате или комуникирате в канали/страници/промоции и блогове в социални медии (например когато кликнете върху „харесвам“ или „споделяне“, когато публикувате и споделяте коментари и когато изпращате оценки и отзиви), личните Ви данни се обработват от трета страна, която предоставя услуги за социално слушане на Philips Domestic Appliances. Това означава, че третата страна, която предоставя услуги за социално слушане, ще запази копие от Вашите публично достъпни онлайн взаимодействия, до които третата страна ни е предоставила достъп.

Личните данни, които събираме, включват публично достъпни данни, предоставени от Вас в контекста на социални медии от съответната трета страна - доставчик на социални медии, която предоставя услуги за социално слушане, като: име, пол, рожден ден или възраст, начална страница, профилна снимка, часова зона, пощенски адрес, държава, интереси и коментари и съдържание, които сте публикували/споделили.

Използваме тези лични данни, за да добием общ поглед върху мнението на хората за нас и нашите марки, да добием представа за подходящите онлайн инфлуенсъри и да разрешим проблеми и/или да подобрим продуктите и услугите на Philips Domestic Appliances, и/или да започнем промоционален разговор с Вас (въз основа на въпроси/искания, които сте отправили към нас или наши конкуренти).

Считаме, че обработката на данни за социално слушане в по-горния контекст се основава на легитимен интерес на Philips Domestic Appliances и е законосъобразна съгласно член 6, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данни за обслужване на потребители или клиенти

Може да взаимодействате с нашите центрове за обслужване на потребители или клиенти.

Когато се свържете с отдела за поддръжка на клиенти или когато комуникирате с някой от нашите представители за обслужване на клиенти на Philips Domestic Appliances по имейл, телефон или в писмен вид (например чрез карта за отговор), ще използваме следните лични данни:

 1. данните за Вашия акаунт;
 2. записа и хронологията на Вашия разговор, хронология на покупката, съдържанието на Вашите въпроси или исканията, които сте отправили.

Ние използваме тези лични данни, за да Ви предоставим потребителска и клиентска поддръжка (която може да бъде свързана с продукти или услуги), да отговорим на Вашите запитвания, да изпълним Вашите искания и да Ви предоставим съответното клиентско обслужване, като ремонт или осребряване на продукти/услуги. Ние също така използваме тези лични данни, за да подобрим, коригираме и персонализираме нашите продукти и услуги, да отговорим на стандартите за регулаторно съответствие и да образоваме нашите служители за обслужване на клиенти по време на обучения.

Ако предоставяме тази услуга въз основа на споразумение с Вас, считаме, че обработването на Вашите лични данни е необходимо за изпълнението на договора, по който сте страна, и законосъобразно съгласно член 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679.

В други случаи считаме, че обработката на личните Ви данни в по-горния контекст се основава на легитимен интерес на Philips Domestic Appliances и е законосъобразна съгласно член 6, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Подобряване на нашите продукти и услуги (данни за подобряване)

Когато използваме лични данни, които сме събрали от Вас, докато използвате продуктите/услугите на Philips Domestic Appliances и/или нашите страници на Philips Domestic Appliances, за аналитични цели, ние го правим с цел да подобрим нашите продукти/услуги и да усъвършенстваме Вашето изживяване като потребители. Правим това и за да имаме общ поглед върху това кои категории публика от кои наши продукти и/или услуги се интересуват.

Считаме, че обработката на Вашите лични данни в по-горния контекст се основава на легитимния интерес на Philips Domestic Appliances да усъвършенства страниците на Philips Domestic Appliances и своята гама от продукти и услуги и е законосъобразна съгласно член 6, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Чувствителни данни

В процеса на предоставяне на услуги за Вас ние може да събираме информация, която може да разкрие Вашия расов или етнически произход, физическо или психично здраве, религиозни убеждения или предполагаемо извършване или осъждане за престъпления. Тази информация се счита за „чувствителни лични данни“ съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ние събираме чувствителни данни само когато сте дали изричното си съгласие, когато е необходимо или когато умишлено сте ги направили обществено достояние.

Споделяне на Вашите лични данни с други лица

Филиали и доставчици на услуги

Ние може да разкрием Вашите лични данни:

 1. на наши филиали или дъщерни дружества за целите, описани в настоящото Уведомление за поверителност;
 2. на нашите доставчици на услуги - трети страни, които предоставят услуги като хостинг на уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания/фактуриране, изпълнение на поръчки, предоставяне на информационни технологии и свързана с тях инфраструктура, обслужване на клиенти, доставка на имейли, CRM, управление на идентичност, управление на събития, маркетингови проучвания, одит, откриване на измами и други услуги;
 3. на трети страни, за да им позволим да Ви изпращат маркетингови комуникации в съответствие с Вашия избор, ако сте се съгласили да ни позволите такъв вид споделяне;
 4. на трети страни - спонсори на томболи, състезания и подобни промоции;
 5. на връзките Ви, свързани с профила Ви в социални медии, към други потребители на уебсайтове и към Вашия доставчик на акаунт в социални медии във връзка с Вашата дейност за социално споделяне.
 6. Когато си взаимодействате с Philips Domestic Appliances като бизнес клиент, доставчик или бизнес партньор, Philips Domestic Appliances може да разкрие лични данни, налични в доклади и други материали, предоставени от Вас и/или Вашата компания, в съответствие с ангажимент с друг бизнес партньор и/или доставчик.
Други видове ползване и разкриване

Също така можем да използваме и разкриваме Вашите лични данни, когато сметнем, че е необходимо или подходящо: а) за спазване на приложимото право, което може да включва закони извън Вашата държава на пребиваване; за реагиране на искания на публични и правителствени органи, които може да включват органи извън Вашата държава на пребиваване; за съдействие на правоприлагащите служби или по други правни причини; б) за обезпечаване на спазването на нашите общи условия; и в) за защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост и/или тези на нашите филиали или дъщерни дружества, на Вас или на други лица.

Освен това може да използваме, разкрием или прехвърлим информацията Ви на трети страни в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, преназначаване, прехвърляне или друг вид уреждане, в цялост или частично, на нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с евентуална несъстоятелност или друга подобна процедура).

Услуги на трети страни

Настоящото Уведомление не адресира и ние не носим отговорност за поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително на трети страни, които управляват каквито и да било уебсайтове или услуги, към които има връзка на страниците на Philips Domestic Appliances. Включването на връзка в страниците на Philips Domestic Appliances не предполага одобрение на свързания уебсайт или услуга от нас или от нашите филиали или дъщерни дружества.

Освен това не носим отговорност за политиките или практиките за събиране, използване, разкриване или защита на информацията на други организации, като Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM или друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на платформи за социални медии, доставчик на операционни системи, доставчик на безжични услуги или производител на устройства, включително по отношение на всички лични данни, които разкривате на други организации чрез или във връзка със страниците на Philips Domestic Appliances. Тези други организации могат да имат свои собствени уведомления, декларации или политики за поверителност. Силно Ви препоръчваме да ги прегледате, за да разберете как може да бъдат обработвани Вашите лични данни от тези други организации.

„Бисквитки“ или други технологии за проследяване на трети страни

Ние използваме „бисквитки“ или подобни технологии, когато взаимодействате със и използвате страниците на Philips Domestic Appliances – когато посещавате нашите уебсайтове, използвате страниците ни в социални медии, получавате имейлите ни, използвате нашите мобилни приложения и/или свързани устройства. В повечето случаи няма да можем да Ви идентифицираме директно от информацията, която събираме чрез тези технологии.

Събраните данни се използват за:

 1. осигуряване, че цифровият канал функционира правилно;
 2. анализ на използването на цифрови канали, за да можем да измерваме и подобряваме ефективността на нашите цифрови канали;
 3. свързване с Вашите социални мрежи и четене на отзиви;
 4. по-добро приспособяване на рекламите към Вашите интереси, както в рамките на цифровите канали на Philips Domestic Appliances, така и извън тях.

Можете да изтриете „бисквитките“, ако желаете; някои „бисквитки“ са необходими за гледане и навигация на нашия уебсайт или приложение, но повечето функции ще бъдат достъпни и без „бисквитки“. За допълнителна информация относно използването на „бисквитки“ или други подобни технологии и Вашия избор по отношение на „бисквитките“, моля, прочетете нашето Известие за „бисквитките“.

Как пазим личните Ви данни

Как защитаваме личните Ви данни?

Ние се стремим да използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни в рамките на нашата организация. За съжаление, не може да се гарантира 100-процентовата сигурност на нито една система за предаване или съхранение на данни. Ако имате основание да смятате, че Вашето взаимодействие с нас вече не е сигурно, моля, незабавно ни уведомете съгласно раздела „Как можете да се свържете с нас?“ по-долу.

Колко време ще се съхраняват личните данни?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено за целта/целите, поради която/които са събрани. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на запазване, включват: (i) продължителността на времето, през което имаме постоянни отношения с Вас и участвате в страниците на Philips Domestic Appliances; (ii) дали има правно задължение, на което сме субекти; или (iii) дали запазването е препоръчително в светлината на нашето правно положение (като например по отношение на приложими ограничения, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

Компетентност и трансграничен трансфер

Вашите лични данни могат да се съхраняват и обработват във всяка държава, в която имаме съоръжения или в която ангажираме доставчици на услуги, и чрез използването на страниците на Philips Domestic Appliances Вие се съгласявате с прехвърлянето на информация в държави извън Вашата държава на пребиваване, които е възможно да имат правила за защита на данните, различни от тези във Вашата държава. При определени обстоятелства съдилищата, правоприлагащите органи, регулаторните агенции или органите за сигурност в тези други държави могат да имат право на достъп до Вашите лични данни.

Ако се намирате в ЕИЗ, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени до наши филиали или доставчици на услуги в държави извън ЕИЗ, които са признати от Европейската комисия за осигуряващи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИЗ (пълният списък на тези страни е достъпен тук). За трансфери от ЕИЗ към държави, които не се считат за осигуряващи адекватни мерки от Европейската комисия, ние сме въвели адекватни мерки за защита на Вашите лични данни, като например стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия.

Вашите права и възможности за избор, с които разполагате

Вашите права и възможности за избор, с които разполагате

Ако желаете да подадете искане за достъп, коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу обработването на лични данни, които сте ни предоставили преди това, или ако желаете да подадете искане за получаване на електронно копие на Вашите лични данни за целите на предаването им на друга фирма (доколкото това право на преносимост на данните Ви е осигурено от приложимото законодателство), можете да се свържете с нас чрез формуляра ни за контакт. Ние ще отговорим на Вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

Молим Ви в искането си да поясните какви лични данни бихте искали да бъдат променени, дали искате личните Ви данни да бъдат премахнати от нашата база данни или да ни уведомите какви други ограничения бихте искали да поставите върху използването на Вашите лични данни от наша страна. За Ваша защита ние можем да изпълним само искания по отношение на личните данни, свързани с Вашия акаунт, имейл адрес или друга информация за акаунта, които използвате при изпращането на искането си, и може да се наложи да потвърдите самоличността си, преди да изпълним искането Ви.

Можете също така да се откажете от получаването на електронни комуникации от Philips Domestic Appliances. Ако не искате в бъдеще да получавате имейли, свързани с маркетинг, можете да се откажете, като кликнете върху бутона за отписване в долната част на всеки промоционален имейл, който получавате от нас.

Моля, имайте предвид, че може да се наложи да запазим определена информация за целите на воденето на записи и/или завършване на евентуални трансакции, които сте започнали, преди да поискате промяна или изтриване (например когато сте направили покупка или сте участвали в промоция, е възможно да не можете да промените или изтриете предоставените лични данни, докато въпросната покупка или промоция не завърши). Може да има и остатъчна информация, която ще се съхрани в нашите бази данни и други записи, която няма да бъде премахната.

Ще се опитаме да изпълним Вашите искания възможно най-скоро в разумни граници. Моля, имайте предвид, че ако се откажете от получаването на имейли, свързани с маркетинг, от нас, можем да продължим да Ви изпращаме важни административни съобщения, от които не можете да се откажете.

Ако се възползвате от (някои от) своите варианти за избор и права, може да нямате възможност да използвате определени услуги на Philips Domestic Appliances, изцяло или частично.

Специална информация за родители

Специална информация за родители

Страниците на Philips Domestic Appliances не са насочени към деца, както е определено в приложимото законодателство, и ние не събираме съзнателно лични данни от деца. Въпреки това политиката на Philips Domestic Appliances трябва да е в съответствие със закона, като изисква разрешение от родител или настойник преди събирането, използването или разкриването на лични данни на деца. Ние се ангажираме да защитим нуждите на децата за поверителност и силно насърчаваме родителите и настойниците да поемат активна роля в онлайн дейностите и интересите на децата си.

Ако някой родител или настойник разбере, че детето му ни е предоставило личните си данни без съгласието на родителя или настойника, моля, свържете се с нас чрез Контакт | Philips Domestic Appliances. Ако научим, че някое дете ни е предоставило лични данни, ще изтрием неговите данни от нашите архиви.

Как можете да се свържете с нас?

Как можете да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно настоящото Уведомление за поверителност или относно начина, по който Philips Domestic Appliances използва Вашите лични данни, моля, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните чрез имейл адрес Контакт | Philips Domestic Appliances. Като алтернатива имате право да подадете жалба до надзорен орган, компетентен за Вашата държава или регион.