Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Назад

Отстраняване на неизправности

Не мога да поставя блока за приготвяне в еспресо машината си Saeco

Ако не можете да вмъкнете блока за приготвяне във вашата машина за еспресо Saeco, задайте блока за приготвяне в неутрално положение и след това се опитайте да го поставите обратно. Прочетете, за да научите повече.Блокът за приготвяне не е в неутрално положениеПреди да се опитате да вмъкнете блока за приготвяне, уверете се, че е поставен в неутрално положение. 

Блокът за приготвяне на кафе е в неутрално положение, когато стрелката на жълтия цилиндър отстрани на блока за приготвяне е подравнена с черната стрелка и "N.". А жълтата кука отстрани трябва да бъде в изправено положение (вижте изображението по-долу за справка). 

За да настроите блока за приготвяне в неутрално положение и да го поставите обратно в машината, следвайте тези стъпки: 

1. Оставете блока за приготвяне и затворете вратичката за обслужване. Поставете всички други части обратно в машината (тавичка за отцеждане, контейнер за смляно кафе и воден резервоар). 
2. Натиснете бутона ON/OFF, за да изключите машината. Изчакайте, докато вече не се чуват звуци (това може да отнеме до 15 – 20 секунди). 
3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите машината. Не предприемайте никакви действия, като отваряне на сервизната вратичка, изваждане на тавата за отцеждане или водния резервоар, преди машината да е готова за употреба. 
4. Задайте блока за приготвяне в неутрално положение, преди да го поставите. За да поставите блока за приготвяне в неутрално положение, първо натиснете надолу лоста, докато влезе в контакт с основата на блока за приготвяне (вижте изображение 1). След това проверете дали жълтата кука е в най-горно положение и ако не е, не я натискайте нагоре (вижте изображение 2) 
5. Отворете сервизната вратичка и плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по направляващите релси, докато се заключи на място. 
6. Затворете вратичката за обслужване и изключете и включете машината отново. 
Моля, имайте предвид, че: Инструкциите могат да се различават в зависимост от модела на вашата машина за еспресо. За по-точни инструкции стъпка по стъпка проверете ръководството за потребителя.
На снимката е обяснено как да поставите блока за приготвяне в неутрално положение
На снимката е обяснено как да поставите блока за приготвяне в неутрално положение

Полезни връзки

Назад