Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej

Aby obejrzeć film zawierający informacje na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki zaparzającej odwiedź witrynę www.saeco.com/care.

Wyjmowanie jednostki zaparzającej z urządzenia

1 Wyłącz urządzenie.
user manual
2 Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz klapkę serwisową.
user manual
user manual
3 Naciśnij uchwyt PUSH i pociągnij za uchwyt jednostki zaparzającej, aby wyjąć ją z urządzenia.
user manual Jeśli blok zaparzający został wyjęty z urządzenia, należy także opróżnić tackę ociekową i kasetkę na fusy.

Ponowne wkładanie bloku zaparzającego do urządzenia

user manual Przed wsunięciem bloku zaparzającego z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony.
user manual
1 Sprawdź, czy blok zaparzający znajduje się w prawidłowej pozycji. Strzałka na żółtym cylindrze z boku bloku zaparzającego musi się znaleźć w jednej linii z czarną strzałką i literą N.
user manual
- Jeśli nie, naciśnij dźwignię, aż dotknie podstawy bloku zaparzającego.
user manual
user manual
2 Korzystając z prowadnic po bokach, wsuń blok zaparzający z powrotem do urządzenia, aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji. Nie naciskaj przycisku PUSH (Naciśnij).
3 Zamknij klapkę serwisową i włóż ponownie zbiornik na wodę.

Opis urządzenia