Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

user manual
user manual
user manual

Opis urządzenia