Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Procedura odwapniania

Należy używać wyłącznie odkamieniacza Philips. Nigdy nie stosuj odkamieniaczy na bazie kwasu siarkowego, kwasu solnego, kwasu sulfaminowego lub octowego (octu), ponieważ mogą uszkodzić obieg wody w urządzeniu i nie rozpuszczą prawidłowo złogów wapnia. Używanie odkamieniacza innego niż Philips może spowodować unieważnienie gwarancji. Nieodkamienianie urządzenia także może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. Odkamieniacz firmy Philips można kupić w lokalnym punkcie sprzedaży, w sklepie internetowym lub w autoryzowanych centrach serwisowych.
1 Gdy wyświetli się zalecenie odkamienienia urządzenia, dotknij ikony OK, aby je rozpocząć. Aby uruchomić odkamienianie bez monitu, naciśnij ikonę czyszczenia user manual i wybierz pozycję Descale (Odkamienianie).
user manual
2 Wyjmij tackę ociekową, kasetkę na fusy i pojemnik HygieSteam, opróżnij je i włóż z powrotem do urządzenia.
3 Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go. Następnie wyjmij filtr AquaClean.
user manual
4 Wlej do zbiornika na wodę całą butelkę odkamieniacza Philips i wypełnij wodą do poziomu CALC CLEAN (Usuwanie kamienia). Następnie umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.
5 Umieść duży pojemnik (1,5 l) pod wylewką dozownika kawy.
user manual
user manual
user manual
6 Upewnij się, że pojemnik HygieSteam jest prawidłowo złożony i przymocowany do urządzenia. Umieść rurkę do mleka w jej uchwycie.
7 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uruchomić procedurę odkamieniania. Procedura odkamieniania trwa około 30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cyklu płukania.
8 Po zakończeniu cyklu odwapniania należy wypłukać zbiornik na wodę i obieg wody. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
9 Umieść nowy filtr wody AquaClean w zbiorniku na wodę i aktywuj go.
Wskazówka: Stosowanie filtra AquaClean ogranicza konieczność odwapniania!

Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana

Procedurę odwapniania można przerwać, naciskając wyłącznik na panelu sterowania. Jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana przed zakończeniem, wykonaj następujące czynności:
1 Opróżnij zbiornik na wodę i dokładnie go wypłucz.
2 Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego CALC CLEAN i ponownie włącz urządzenie. Urządzenie nagrzeje się i wykona automatyczne płukanie.
3 Przed zaparzeniem jakichkolwiek napojów przeprowadź ręczne płukanie. Aby wykonać ręczne płukanie, nalej z urządzenia pół zbiornika gorącej wody, a następnie zaparz 2 filiżanki już zmielonej kawy, ale bez dodawania nowo zmielonej.
Uwaga: Jeśli procedura odwapniania nie dobiegła do końca, konieczne będzie jak najszybsze przeprowadzenie kolejnej procedury odwapniania.

Opis urządzenia