Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Panel sterowania

Istnieją dwie wersje tego urządzenia do kawy. Ich panele sterowania różnią się wyglądem, ale ich przyciski i ikony działają w ten sam sposób. Przegląd wszystkich przycisków i ikon zamieszczono na rysunku B. Poniżej można znaleźć ich opis.
Strzałki w górę i w dół służą do przewijania na wyświetlaczu. Dotykając ikony OK, można dokonać wyboru lub potwierdzić wybraną opcję.
user manual
B1 Wyłącznik
B2 Ikony napojów
B3 Ikona CoffeeMaestro
B4 Menu dodatkowych napojów
B5 Przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual
B6 Ikony nawigacyjne (w górę, w dół, wstecz, OK)
B7 Wyświetlacz
B8 Ustawienia urządzenia
B9 Menu Cleaning (Czyszczenie)
B10 Profile osobiste

Opis urządzenia