Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Dostosowywanie ustawień urządzenia

Ustawianie twardości wody

user manual Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i dłuższy czas eksploatacji urządzenia, zalecamy dostosowanie ustawień do poziomu twardości wody w Twoim regionie. Zapobiegnie to również konieczności zbyt częstego odkamieniania urządzenia. Domyślnie ustawienie twardości wody to 4: woda twarda.
Do określenia twardości wody w swoim regionie użyj dostarczonego w opakowaniu paska do pomiaru twardości wody:
user manual
1 Zanurz pasek do pomiaru twardości wody w wodzie z kranu lub potrzymaj go pod bieżącą wodą przez 1 sekundę.
user manual
2 Odczekaj 1 minutę. Liczba czerwonych kwadratów na pasku testowym wskazuje twardość wody.
Ustaw na urządzeniu prawidłową twardość wody:
1 Dotknij ikony ustawień user manual i za pomocą strzałek w górę oraz w dół wybierz „Water hardness” (Twardość wody). Następnie naciśnij ikonę OK, aby potwierdzić.
user manual
2 Za pomocą strzałek w górę oraz w dół wybierz poziom twardości wody. Liczba świecących czerwonych kwadratów na wyświetlaczu powinna być równa liczbie czerwonych kwadratów na pasku testowym.
3 Po ustawieniu prawidłowej twardości wody dotnij ikonę OK, aby potwierdzić.

Regulacja ustawienia mielenia

Moc kawy można zmienić za pomocą specjalnego pokrętła do ustawiania sposobu mielenia znajdującego się w pojemniku na ziarna. Im niższe jest ustawienie grubości mielenia, tym drobniej będą mielone ziarna kawy i tym silniejszy będzie napój. Do wyboru jest 12 ustawień grubości mielenia.
Ekspres skonfigurowano tak, aby uzyskać najlepszy smak z ziaren kawy. W związku z tym zalecamy nie zmieniać ustawień grubości mielenia aż do zaparzenia 100–150 filiżanek (po ok. 1 miesiącu użytkowania).
user manual Ustawienie grubości mielenia można dostosowywać wyłącznie w czasie mielenia kawy. Różnicę smaku można poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
user manual Aby zapobiec uszkodzeniu młynka, nie należy obracać pokrętła do ustawiania sposobu mielenia więcej niż o jeden stopień za jednym razem.
1 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
user manual
2 Usuń pokrywę z pojemnika na ziarna kawy.
3 Dotknij ikony Espresso, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual.
user manual
4 Gdy młynek rozpocznie mielenie, naciśnij pokrętło wyboru sposobu mielenia i obróć je w lewo lub w prawo.

Dostosowywanie innych ustawień urządzenia

Wybierając ikonę ustawień user manual, możesz również dostosować poniższe ustawienia urządzenia:
- Twardość wody: możesz wybrać pomiędzy 5 poziomami twardości wody w Twoim regionie.
- Czas przejścia w stan gotowości: możesz wybrać 15, 30, 60 lub 180 minut.
- Jasność wyświetlacza: możesz wybrać niską, średnią i wysoką.
- Język: możesz wybrać język wyświetlacza zgodnie z własnymi preferencjami.
- Dźwięk: możesz włączać i wyłączać sygnał dźwiękowy urządzenia.
- Przednie oświetlanie: możesz wybrać opcję „always on” (zawsze włączone), „on during brewing” (podczas parzenia) lub „always off” (zawsze wyłączone).
- Jednostka miary: możesz wybrać ml lub oz

Przywracanie ustawień fabrycznych

Urządzenie zapewnia możliwość przywrócenia w dowolnym momencie fabrycznych ustawień.
1 Dotknij ikony ustawień user manual .
2 Za pomocą strzałek w górę oraz w dół wybierz „Factory settings” (Ustawienia fabryczne). Potwierdź, dotykając ikony OK.
3 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual, aby potwierdzić, że chcesz przywrócić ustawienia.
- Przywrócono ustawienia.
user manual Następujące ustawienia fabryczne są przywracane do wartości domyślnych: twardość wody, czas przejścia w stan gotowości, jasność wyświetlacza, dźwięk*,* oświetlenie przednie, profile.

Opis urządzenia