Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Filtr wody AquaClean

Twoje urządzenie jest zgodne z AquaClean. W zbiorniku na wodę można umieścić filtr wody AquaClean, aby zapewnić doskonały smak parzonej kawy. Filtr ten redukuje także odkładanie się osadów wapnia w urządzeniu, zmniejszając potrzebę jego odkamieniania. Filtr wody AquaClean można kupić w lokalnym punkcie sprzedaży, w sklepie internetowym lub w autoryzowanych centrach serwisowych.

Wskaźnik stanu filtra AquaClean

Gdy filtr AquaClean jest aktywny, jego stan jest zawsze wyświetlany na ekranie w formie procentowej.
- Jeśli stan filtra AquaClean wynosi 10% lub mniej, ekran wyświetla komunikat przez 2 sekundy przy każdym włączeniu urządzenia. Komunikat ten zaleca kupno nowego filtra.
- Jeśli stan filtra wynosi 0%, urządzenie wyświetla komunikat z prośbą o wymianę filtra AquaClean przy każdym włączeniu urządzenia.

Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)

user manual Urządzenie nie wykrywa automatycznie, że w zbiorniku na wodę umieszczono filtr. Dlatego trzeba aktywować każdy nowo zainstalowany filtr wody AquaClean w menu „Clean” (Czyszczenie).
Jeśli ekspres przestanie wyświetlić komunikat dotyczący aktywacji filtra, nadal można aktywować filtr wody AquaClean, najpierw jednak trzeba urządzenie odkamienić.
user manual Zanim zaczniesz używać filtra wody AquaClean, urządzenie musi zostać całkowicie odkamienione.
Przed aktywacją filtra AquaClean należy go przygotować poprzez zanurzenie w wodzie, jak opisano poniżej. Jeśli tego nie zrobisz, do urządzenia zamiast wody może się dostać powietrze, w wyniku czego ekspres będzie bardzo hałasować i nie można będzie w nim zaparzać kawy.
1 Dotknij ikony czyszczenia user manual i za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz pozycję „AquaClean”.
2 Dotknij ikony OK, aby potwierdzić.
3 Dotknij ponownie ikony OK po wyświetleniu ekranu aktywacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
![ ](396575)
4 Potrząsaj filtrem przez około 5 sekund.
user manual
5 Zanurz filtr spodem do góry w naczyniu z zimną wodą i potrząśnij filtrem/naciśnij go.
user manual
6 Włóż filtr pionowo do złącza filtra w zbiorniku na wodę. Wciśnij filtr do najniższego możliwego położenia.
7 Napełnij zbiornik świeżą wodą i włóż go z powrotem do urządzenia.
8 Podstaw miskę pod dozownik.
9 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual, aby rozpocząć proces aktywacji.
10 Z dozownika przez 1 minutę będzie się wydobywać gorąca woda.
11 Filtr jest teraz włączony.

Wymiana filtra wody AquaClean (5 min)

Gdy przez filtr przepłynie 95 litrów wody, przestanie on działać. Wskaźnik stanu AquaClean spada do 0%, aby przypomnieć Ci, że trzeba wymienić filtr. Tak długo, jak wskaźnik stanu AquaClean jest wyświetlany, można wymienić filtr bez konieczności uprzedniego odkamienienia urządzenia. Jeśli nie wymienisz filtra wody AquaClean w odpowiednim czasie, wskaźnik AquaClean zgaśnie po jakimś czasie. W takim przypadku można wciąż wymienić filtr, jednak trzeba będzie najpierw odkamienić urządzenie.
Kiedy wskaźnik stanu AquaClean spada do 0% lub jeśli urządzenie przypomina o potrzebie wymiany filtra AquaClean:
1 wyjmij stary filtr wody AquaClean.
2 zainstaluj nowy filtr i aktywuj go w sposób opisany w rozdziale „Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)”.
user manual Wymieniaj filtr wody AquaClean co najmniej raz na 3 miesiące, nawet jeśli urządzenie nie sygnalizuje jeszcze konieczności wymiany.

Opis urządzenia