Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Parzenie napojów

Instrukcje ogólne

1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
2 Włóż małą wtyczkę do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia. Włóż wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.
3 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć ekspres.
- Urządzenie zacznie się nagrzewać i wykona automatyczne płukanie.
- Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy wszystkie wskaźniki w ikonach napojów świecą się w sposób ciągły.
user manual
4 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. Aby dostosować wysokość wylewki dozownika kawy do wysokości filiżanki lub szklanki, przesuń dozownik w górę albo w dół.

Zaparzanie kawy z ziaren kawy

user manual
user manual
1 Aby zapatrzyć kawę, dotknij ikony wybranego napoju lub ikony „More Drinks” (Dodatkowe napoje).
user manual
user manual
user manual
- Możesz teraz dostosować napój zgodnie z ulubionym smakiem. Dostosuj moc kawy za pomocą strzałek w górę i w dół. Dotknij ikony OK, jeśli chcesz zmienić więcej ustawień.
2 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual w dowolnym momencie, aby rozpocząć parzenie wybranego napoju.
3 Aby zatrzymać nalewanie kawy, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual ponownie.
user manual Aby zaparzyć w tym samym czasie 2 kawy, naciśnij ikonę napoju dwukrotnie lub wybierz ikonę „2x”, przewijając specjalny pasek.
user manual Nie użyj karmelizowanych ani aromatyzowanych ziaren kawy.

Zaparzanie napojów na bazie mleka

1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
user manual
2 Odkręć pokrywę pojemnika na mleko i wlej mleko do środka. Następnie umieść metalową rurkę do mleka w pojemniku.
Zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki.
user manual
3 Podłącz elastyczną rurkę do mleka do cappuccinatore.
user manual
user manual
4 Dotknij ikony wybranego napoju na bazie mleka lub ikony „More Drinks” (Dodatkowe napoje), aby wybrać inny napój.
user manual
- Możesz teraz dostosować napój do swoich preferencji.
5 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual.
- W przypadku określonych napojów urządzenie najpierw nalewa mleko, a następnie kawę. W przypadku wielu innych napojów jest to proces odwrotny: urządzenie najpierw nalewa kawę, a następnie mleko.
- Aby zatrzymać nalewanie mleka, zanim urządzenie naleje jego zaprogramowaną ilość, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual.
6 Aby zatrzymać nalewanie całego napoju (mleka i kawy), zanim urządzenie zakończy zaprogramowany proces, naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual.
7 Bezpośrednio po nalaniu mleka uruchamia się funkcja „HygieSteam Shot” (Wyrzut pary HygieSteam). Urządzenie wyrzuca parę przez wewnętrzny obieg mleka, aby go szybko przepłukać.

Zaparzanie kawy z kawy mielonej

![ ](509745)
1 Przechyl pokrywę i wsyp jedną miarkę zmielonej kawy do pojemnika na kawę mieloną.
user manual
2 Po wybraniu napoju za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz kawę mieloną. Następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual.
Uwaga: wybranie kawy mielonej uniemożliwia wybranie mocy kawy i/lub zaparzenie więcej niż jednej porcji kawy w tym samym czasie.

Podawanie gorącej wody

user manual
1 Upewnij się, że cappuccinatore jest prawidłowo przymocowany do urządzenia
2 Podstaw filiżankę pod kranik
user manual
3 Dotnij ikony „More Drinks” (Dodatkowe napoje) i przewiń w dół, aby wybrać opcję „Hot water” (Gorąca woda).
user manual
4 Dostosuj ilość gorącej wody lub temperaturę do swoich preferencji za pomocą strzałek w górę i w dół.
5 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual.
6 Aby zatrzymać nalewanie gorącej wody, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania user manual ponownie.

Opis urządzenia