Spis treści

Granaroma Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
GranaromaInstrukcja obsługi

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymują ekspres w doskonałym stanie, zapewniając wyśmienity smak kawy przez długi czas oraz stabilny wypływ napoju.
W tabeli poniżej znajdziesz szczegółowy opis tego, kiedy i jak czyścić wszystkie zdejmowane części urządzenia. Szczegółowe informacje i film z instrukcjami można znaleźć na stronie www.saeco.com/care. Rysunek C zawiera przegląd części, które można myć w zmywarce.
Zdejmowane częściKiedy czyścićJak czyścić
Blok zaparzającyRaz na tydzieńWyjmij blok zaparzający z urządzenia. Wymyj go pod bieżącą wodą.
Co miesiąc Czyść blok zaparzający przy użyciu tabletek Philips do czyszczenia.
Obieg mleka/wewnętrzny cappuccinatore Po każdym dniu użytkowaniaPrzeprowadź program „HygieSteam” znajdujący się w menu czyszczenia. Wybierz w menu czyszczenia pozycję „HygieSteam” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię metalowej rurki do mleka wilgotną szmatką przed umieszczeniem jej w uchwycie rurki do mleka.
Raz na tydzieńWyjmij i zdemontuj wewnętrzny cappuccinatore (patrz „Czyszczenie wewnętrznego cappuccinatore pod bieżącą wodą”). Wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Co miesiącPrzeprowadź procedurę „Deep Milk Clean\" („Czysz. sys. Spieniania”) za pomocą środka Philips do czyszczenia obiegu mleka. Wybierz w menu czyszczenia pozycję „Deep Milk Clean\" („Czysz. sys. Spieniania”) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Przejdź na stronę www.saeco.com/care, aby zobaczyć szczegółowy film instruktażowy.
Pojemnik na mlekoRaz na tydzień
user manual
user manual
Zdemontuj pojemnik na mleko i wypchnij kulkę za pomocą bolca rurki na mleko. Umyj wszystkie części pojemnika na mleko pod bieżącą wodą lub w zmywarce
Pojemnik HygieSteam (uchwyt na rurkę do mleka)Co tydzień lub gdy urządzenie wyświetli przypomnienie
user manual
user manual
Wyjmij pojemnik HygieSteam z urządzenia i zdejmij pokrywę HygieSteam. Opróżnij pojemnik HygieSteam i umyj go oraz pokrywę pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń. Pozostaw pojemnik i pokrywę do wyschnięcia na powietrzu i włóż je z powrotem do urządzenia.
Pojemnik na kawę mielonąSprawdzaj co tydzień, czy pojemnik na kawę mieloną nie jest zapchany.
user manual
Wyłącz urządzenie i wyjmij blok zaparzający. Otwórz pokrywę pojemnika na kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie. Przejdź na stronę www.saeco.com/care, aby zobaczyć szczegółowy film instruktażowy.
Pojemnik na fusy kawoweOpróżniaj kasetkę na fusy, kiedy na urządzeniu pojawi się odpowiedni monit. Myj ją raz na tydzień.Opróżnij kasetkę na fusy, gdy urządzenie jest włączone. Opłucz ją pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub umyj ją w zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy (Rys. A18) nie jest przystosowany do mycia w zmywarce.
Tacka ociekowa
user manual
Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik „Drip tray full” (Zapełnienie tacki ociekowej) wystaje z pokrywy tacki. Raz w tygodniu umyj tackę ociekową.
user manual
Wyjmij tackę ociekową i umyj ją pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Tackę ociekową i jej pokrywę można również myć w zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy (Rys. A18) nie jest przystosowany do mycia w zmywarce.
Smarowanie bloku zaparzającegoCo 2 miesiące Nasmaruj blok zaparzający dołączonym smarem.
Zbiornik wodyRaz na tydzieńWypłucz zbiornik pod bieżącą wodą.
Panel przedni urządzeniaRaz na tydzieńWyczyść miękką szmatką

Czyszczenie jednostki zaparzającej

Regularne czyszczenie jednostki zaparzającej zapobiega zatkaniu wewnętrznych obiegów przez pozostałości kawy. Aby obejrzeć filmy instruktażowe na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki zaparzającej, odwiedź witrynę www.saeco.com/care.

Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą

1 Wyjmij jednostkę zaparzającą.
user manual
2 Opłucz dokładnie jednostkę zaparzającą w wodzie. Starannie wyczyść górny filtr jednostki zaparzającej.
3 Pozostaw jednostkę zaparzającą do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. Nie osuszaj jednostki zaparzającej szmatką, aby wewnątrz niej nie zbierały się włókienka.

Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia

Do czyszczenia używaj tylko specjalnych tabletek Philips.
1 Dotknij ikony czyszczenia user manual i za pomocą strzałek w górę oraz w dół wybierz „Czyszczenie jednostki zaparzającej” (Brew group clean).
2 Dotknij ikony OK, aby potwierdzić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Smarowanie jednostki zaparzającej

Aby ulepszyć działanie ekspresu oraz aby ruchome części jednostki zaparzającej mogły się płynnie poruszać, zalecamy smarować ją co 2 miesiące.
user manual
1 Nałóż cienką warstwę smaru na tłok (szary element) jednostki zaparzającej.
user manual
2 Nałóż cienką warstwę smaru na wałek (szary element) w dolnej części jednostki zaparzającej.
user manual
3 Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach.

Programy czyszczące wewnętrznego cappuccinatore

Urządzenie posiada trzy programy do czyszczenia wewnętrznego cappuccinatore:
- „HygieSteam Shot” (Wyrzut pary HygieSteam): urządzenie wyrzuca parę przez wewnętrzny cappucinatore, aby go szybko przepłukać.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam”: urządzenie dokładnie oczyszcza wewnętrzny obieg mleka za pomocą pary. Upewnij się, że pojemnik HygieSteam jest prawidłowo złożony i przymocowany do urządzenia. Umieść rurkę do mleka w jej uchwycie i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- „Deep Milk Clean”: przeprowadzaj procedurę „Deep Milk Clean” z zastosowaniem tabletek Philips do czyszczenia obiegu mleka, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.

Czyszczenie wewnętrznego cappuccinatore pod bieżącą wodą

user manual
1 Otwórz klapkę wewnętrznego cappuccinatore.
user manual
2 Wyjmij wewnętrzny cappuccinatore, ściągając go w dół.
user manual
3 Rozmontuj wewnętrzny cappuccinatore, ściągając dolną część z górnej części.
user manual
4 Zdemontuj wszystkie części i umyj je pod bieżącą wodą.
5 Ponownie zmontuj wewnętrzny cappuccinatore.
user manual
6 Aby ponownie umieścić na miejscu wewnętrzny cappuccinatore, ustaw go pionowo i sprawdź, czy otwory są wyrównane z dwiema rurkami na urządzeniu. Następnie przesuń wewnętrzny cappucinatore w górę, aż zablokuje się na miejscu.
7 Zamknij klapkę.
Szczegółowy film instruktażowy można znaleźć na stronie www.saeco.com/care.

Opis urządzenia