Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Vyjmutí a vložení varné sestavy

Přejděte do nabídky „Stav“ na obrazovce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“ nebo navštivte stránku www.saeco.com/care, kde najdete video s podrobnými pokyny, jak vyjmout, vložit a vyčistit varnou sestavu.

Vyjmutí varné sestavy z přístroje

user manual
1 Vyjměte nádržku na vodu a otevřete servisní dvířka.
user manual
user manual
2 Stiskněte páčku PUSH a zatažením za držák varné sestavy odpojte sestavu od přístroje.
user manual Když z přístroje vyjmete varnou sestavu, nezapomeňte vyprázdnit odkapávací tácek a nádobu na kávovou sedlinu.

Vložení varné sestavy zpět

user manual Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze.
user manual
1 Zkontrolujte, zda se varná sestava nachází ve správné poloze. Šipka na žlutém válci na straně varné sestavy musí být zarovnána s černou šipkou a značkou N.
user manual
- Pokud tomu tak není, zatlačte na páčku, dokud se nedostane do kontaktu se základnou varné sestavy.
user manual
user manual
2 Nasuňte varnou sestavu po kolejničkách na stranách zpět do přístroje, až dosedne na místo se zřetelným zaklapnutím. Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačit).
3 Zavřete servisní dvířka a umístěte zpět nádržku na vodu.

Přehled přístroje