Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Prohlášení o shodě

Společnost DAP B.V. tímto prohlašuje, že plně automatické kávovary SM6685, SM6682 a SM6680 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Plné znění prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie je k dispozici na následující webové adrese: . https://www.saeco.com.
Plně automatické espresovače SM6685, SM6682 a SM6680 jsou vybaveny Wi-Fi modulem, 2,4 GHz 802,11 b/g/n (kanály 1–13). Maximální vysílací výkon < 100 mW (20 dBm).

Přehled přístroje