Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Čištění a údržba

Váš přístroj vám sdělí, kdy je třeba provést čištění a údržbu.
Pravidelné čištění a údržba udržuje přístroj v perfektním stavu a zajišťuje optimální chuť a konstantní proud kávy po dlouhou dobu.
V níže uvedené tabulce se nachází podrobné informace o tom, kdy a jak čistit všechny odnímatelné součásti přístroje. Podrobnější informace a instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care. Na obrázku C je přehled všech součástí, které lze mýt v myčce na nádobí.
PoložkaKdy čistitJak najít na ovládacím panelu /
Filtr AquaCleanKdyž vás o to přístroj požádá nebo každé tři měsíce.STATUS (STAV) -> CLEANING (ČIŠTĚNÍ) -> AQUACLEAN. Postupujte podle pokynů k aktivaci filtru AquaClean.
user manual Přístroj nedokáže automaticky rozpoznat, že byl do nádržky na vodu vložen filtr. Každý nově vložený filtr AquaClean je tedy nutné aktivovat v nabídce „Stav“.
user manual Přístroj musí být před zahájením používání filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.
user manual Filtr AquaClean vyměňujte nejméně každé 3 měsíce, i když přístroj ještě potřebu jeho výměny nesignalizuje.
Varná sestavaJednou týdněSTATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) ->BREW GROUP CLEAN (ČIŠTĚNÍ VARNÉ SESTAVY). Podle pokynů vyjměte a očistěte varnou sestavu.
user manual Když z přístroje vyjmete varnou sestavu, nezapomeňte vyprázdnit odkapávací tácek a nádobu na kávovou sedlinu.
user manual
user manual Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze. Šipka na žlutém válci na straně varné sestavy musí být zarovnána s černou šipkou a značkou N.
Každý měsíc STATUS (STAV) -> PERFORMANCE (VÝKON) ->COFFEE OIL REMOVAL (ODSTRANĚNÍ KÁVOVÉHO OLEJE). Postupujte podle pokynů pro samočisticí proces, který automaticky odstraní zbytky kávového oleje z varné sestavy.
Systém na mléko / vnitřní napěňovač mléka Po každém dni používáníSTATUS (STAV) -> HYGIESTEAM. Postupujte podle pokynů pro samočisticí proces k čištění systému na mléko. Před vložením kovové trubičky na mléko do držáku trubičky na mléko její vnější povrch očistěte navlhčeným hadříkem.
Jednou týdněVyjměte vnitřní napěňovač mléka a rozeberte jej. Všechny díly opláchněte pod tekoucí vodou s přídavkem mycího prostředku.
Každý měsícSTATUS (STAV) -> HYGIESTEAM -> DEEP MILK CLEAN (HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉHO OBVODU). Postupujte podle pokynů pro samočisticí proces k čištění systému na mléko.
Nádržka na mlékoJednou týdně
user manual
user manual
Rozeberte nádržku na mléko a vytlačte kuličku ven pomocí kolíku hadičky na mléko. Umyjte všechny díly nádržky na mléko pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.
Nádoba HygieSteam (držák trubičky na mléko)Jednou týdně nebo když vám to přístroj připomene
user manual
user manual
Vyjměte z přístroje nádobu HygieSteam a sejměte kryt HygieSteam. Očistěte nádobu a kryt HygieSteam pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí. Nechte nádobu a kryt oschnout a vraťte je zpět do přístroje.
Přihrádka na mletou kávuJednou týdně zkontrolujte, zda není přihrádka na mletou kávu ucpaná.
user manual
Odpojte přístroj a vyjměte varnou sestavu. Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku. Podrobná instruktážní videa naleznete na webových stránkách www.saeco.com/care.
Nádoba na kávovou sedlinuNádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když vás k tomu přístroj vyzve. Čistěte ji každý týden.Nádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když je přístroj zapnutý. Umyjte ji tekoucí vodou a čisticím prostředkem nebo v myčce na nádobí.
Poznámka: Přední panel nádoby na kávovou sedlinu není určen pro mytí v myčce.
Odkapávací tácek
user manual
Každý den nebo když se v odkapávacím tácku objeví červený indikátor naplnění, tácek vyprázdněte. Odkapávací tácek čistěte každý týden.
user manual
Vyjměte odkapávací misku a umyjte ji tekoucí vodou a čisticím prostředkem nebo v myčce na nádobí.
Mazání varné sestavykaždé 2 měsícePromažte varnou sestavu pomocí maziva, které je součástí balení. Podrobná instruktážní videa naleznete na webových stránkách www.saeco.com/care.
nádržka na voduJednou týdněVypláchněte nádržku na vodu tekoucí vodou.
Přední strana přístrojeJednou týdněOčistěte neabrazivním hadříkem.
Odvápňování přístrojeKdyž vás přístroj vyzve k odvápněníSTATUS (STAV) -> DESCALING (ODVÁPŇOVÁNÍ). Odvápnění přístroje proveďte podle těchto pokynů. Na potřebu odvápnění vás upozorní přístroj. Stisknutím ikony OK proces zahajte a postupujte podle pokynů.

Čištění varné sestavy

Pravidelné čištění varné sestavy umožňuje předcházet ucpání vnitřních okruhů zbytky kávy. Přejděte do nabídky „Stav“ na obrazovce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“ nebo navštivte stránku www.saeco.com/care, kde najdete videa podpory s informacemi o tom, jak vyjmout, vložit a vyčistit varnou sestavu.

Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou

1 Klepněte na ikonu „Stav“, přesuňte se v nabídce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“.
2 Potvrďte výběr klepnutím na ikonu potvrzení user manual a postupujte podle pokynů na displeji.

Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet

Používejte pouze odmašťovací tablety společnosti Philips.
1 Klepněte na ikonu „Stav“, přesuňte se v nabídce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“.
2 Potvrďte výběr klepnutím na ikonu potvrzení user manual a postupujte podle pokynů na displeji.

Mazání varné sestavy

Lepší výkon přístroje zajistíte, budete-li jej promazávat – k zajištění hladkého chodu pohyblivých součástí promazávejte varnou sestavu každé 2 měsíce.
user manual
1 Naneste tenkou vrstvu maziva na píst (šedá součást) varné sestavy.
user manual
2 Naneste tenkou vrstvu maziva kolem hřídele (šedá část) ve spodní části varné sestavy.
user manual
3 Naneste tenkou vrstvu maziva na vodicí kolejnice po obou stranách.

Čisticí programy pro vnitřní napěňovač mléka

user manual Přístroj vám oznámí, když je potřeba vyčistit vnitřní napěňovač mléka.
Přístroj má tři programy čištění vnitřního napěňovače mléka:
- „HygieSteam Shot“: Během přípravy nápoje s mlékem přístroj do vnitřního napěňovače mléka automaticky vhání páru, aby ho rychle opláchl.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam“: Přístroj důkladně párou vyčistí vnitřní systém na mléko. Ujistěte se, že je nádoba HygieSteam správně sestavená a připojená k přístroji. Vložte trubičku na mléko do držáku trubičky na mléko a postupujte podle pokynů na displeji.
- „Deep Milk Clean“: Provedením postupu „Deep Milk Clean“ provedete důkladné čištění vnitřního systému na mléko pomocí čisticího prostředku společnosti Philips.

Čištění vnitřního napěňovače mléka pod tekoucí vodou

user manual
1 Otevřete dvířka vnitřního napěňovače mléka.
user manual
2 Vyjměte vnitřní napěňovač mléka jeho zatažením směrem dolů.
user manual
3 Rozeberte vnitřní napěňovač mléka vytažením jeho spodní části z horní části.
user manual
4 Rozeberte všechny části a umyjte je pod tekoucí vodou.
5 Vnitřní napěňovač mléka znovu sestavte.
user manual
6 Při vkládání držte vnitřní napěňovač mléka ve vzpřímené poloze a ujistěte se, že jsou jeho otvory zarovnány se dvěma hadičkami na přístroji. Poté zasuňte vnitřní napěňovač mléka směrem nahoru, dokud nezaklapne na místo.
7 Zavřete dvířka.
Podrobná instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care.

Přehled přístroje