Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Vodní filtr AquaClean

Váš přístroj může používat filtr AquaClean. K zachování dobré chuti kávy lze do nádrže na vodu vložit vodní filtr AquaClean. Filtr rovněž omezuje potřebu odvápňování potlačením tvorby vodního kamene ve vašem přístroji. Vodní filtr AquaClean můžete zakoupit u místního nebo online prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

Indikace stavu filtru AquaClean

Stav filtru AquaClean je vždy viditelný v nabídce „Stav“ v procentech.
- Má-li stav filtru AquaClean hodnotu 10 % a méně, zobrazí se při každém zapnutí přístroje po dobu dvou sekund na displeji zpráva. Zpráva doporučuje nákup nového filtru.
- Má-li stav filtru hodnotu 0 %, přístroj vás při každém zapnutí požádá o výměnu filtru AquaClean.

Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)

user manual Přístroj nedokáže automaticky rozpoznat, že byl do nádržky na vodu vložen filtr. Každý nově vložený vodní filtr AquaClean je tedy nutné aktivovat v nabídce „Stav“.
user manual Filtr AquaClean je možné aktivovat i poté, co přístroj přestane zobrazovat zprávu o aktivaci filtru. V takovém případě je ale zapotřebí nejprve přístroj odvápnit.
user manual Přístroj musí být před zahájením používání vodního filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.
Vodní filtr AquaClean je nutné před aktivací připravit namočením do vody podle pokynů uvedených níže. Pokud tak neučiníte, může se do přístroje namísto vody nasát vzduch, což bude mít za následek zvýšenou hlučnost přístroje a nemožnost přípravy kávy.
1 Klepněte na ikonu „Stav“, přejděte zleva doprava a vyberte možnost „AquaClean“.
2 Až se objeví obrazovka aktivace, klepněte znovu na ikonu potvrzení user manual. Postupujte podle pokynů na displeji.

Výměna vodního filtru AquaClean (5 min)

Poté, co filtrem proteče 95 litrů vody, přestane filtr fungovat. Indikace stavu filtru AquaClean poklesne na hodnotu 0 %, čímž upozorní na potřebu výměny filtru. Pokud vodní filtr AquaClean včas nevyměníte, můžete jej vyměnit později, ale předtím bude zapotřebí přístroj odvápnit.
Až indikace stavu filtru AquaClean poklesne na hodnotu 0 %, případně upozorní-li vás přístroj na potřebu výměny filtru AquaClean:
1 vyjměte původní vodní filtr AquaClean.
2 vložte nový filtr a aktivujte jej podle pokynů v části „Aktivace vodního filtru AquaClean (5 min)“.
user manual Vodní filtr AquaClean měňte alespoň každé 3 měsíce, i když přístroj potřebu jeho výměny ještě nesignalizuje.

Přehled přístroje