Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Přehled přístroje

user manual
A1 Víko násypky na kávová zrna
A2 Víko přihrádky na mletou kávu
A3 Ovládací panel
A4 Zásuvka pro kabel
A5 Odkapávací tácek
A6 Rukojeť uvolnění odkapávacího tácku
A7 HygieSteam Nádoba
A8 Kryt HygieSteam s držákem trubičky na mléko
A9 Výškově nastavitelná hubice dávkování kávy a mléka
A10 Vnitřní napěňovač mléka
A11 Napájecí kabel se zástrčkou
A12 Knoflík nastavení mletí (více informací najdete na stránce www.saeco.com/care)
A13 Násypka na kávová zrna
A14 Varná sestava (více informací najdete na stránce www.saeco.com/care)
A15 Obslužná dvířka
A16 Nádržka na vodu
A17 Nádoba na kávovou sedlinu
A18 Přední panel nádoby na kávovou sedlinu
A19 Kryt odkapávacího tácku
A20 Indikátor „Plný odkapávací tácek“

Příslušenství

A21 Nádržka na mléko
A22 Trubička na mléko
A23 Čisticí kartáček
A24 Tuba s plastickým mazivem
A25 Filtr AquaClean
A26 Odměrka
A27 Testovací proužek ke zjišťování tvrdosti vody

Ovládací panel

Přehled všech symbolů naleznete na obrázku B. Níže jsou uvedeny popisy.
B1 On/off icon (Ikona Zapnuto/Vypnuto)
B2 Drinks (Nápoje)
B3 Drinks menu (Nabídka nápojů)
B4 Personal profiles (Osobní profily)
B5 Machine settings (Nastavení přístroje)
B6 Status menu (Stavová nabídka)
B7 Obchod
B8 Start/stop user manual icon (Ikona Spuštění/Zastavení)

Přehled přístroje