Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco! Chcete-li plně využívat výhod online podpory nabízené společností Saeco, můžete pomocí ovládacího panelu provést registraci přístroje přes vestavěné Wi-Fi připojení, případně můžete navštívit web www.saeco.com/MyCoffeeMachine a svůj produkt zaregistrovat tam.
Před prvním použitím kávovaru si pečlivě přečtěte samostatnou brožuru s bezpečnostními informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Plně automatický kávovar Saeco nabízí prostřednictvím připojení k Wi-Fi síti rozšířené možnosti.
Přístroj připojený k Wi-Fi síti nabízí uživateli tyto funkce:
- stahování pravidelných aktualizací softwaru pro vylepšení uživatelského prostředí,
- možnost využití funkce obchodu, pokud je ve vaší zemi k dispozici,
- propojení přístroje s účtem Amazon za účelem nákupu příslušenství, pokud je služba ve vaší zemi k dispozici,
- připojení k domácímu zařízení Alexa a využití hlasového ovládání (pokud je ve vaší zemi k dispozici).
Poznámka: Tento přístroj byl zkoušen s použitím kávy. I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat zbytky kávy. Zaručujeme však, že přístroj je zcela nový.

Zapnutí přístroje

Klepněte na ikonu „Zapnout“ a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.
user manual
user manual Při první instalaci připojte a aktualizujte přístroj a pravidelně kontrolujte manuální aktualizace.

Připojení k Wi-Fi síti

user manual Připojte svůj kávovar k domácí Wi-Fi síti 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
user manual Připojení vašeho kávovaru k domácí Wi-Fi síti vám poskytne lepší uživatelský zážitek.
user manual Ujistěte se, že kávovar a směrovač Wi-Fi jsou ve vzájemném dosahu.
Pomocí níže uvedených kroků připojte kávovar k Wi-Fi síti.
user manual
1 Klepnutím na ikonu Nastavení user manual a přejetím zleva doprava najděte ikonu Wi-Fi.
2 Klepněte na ikonu Wi-Fi.
3 Podle pokynů na obrazovce připojte svůj přístroj k Wi-Fi síti.
Nyní jste připraveni využívat všechny užitečné funkce.
user manual Přístroj provede automatický cyklus proplachování při zapnutí a vypnutí pomocí hlasového ovládání a také v případě, že byl déle nečinný a vypnul se. Ujistěte se, že je prostředí přístroje bezpečné.

Speciální funkce

Speciální funkceÚčel
user manual
Chcete-li si s CoffeeMaestro přizpůsobit kávu přesně podle sebe, vyberte si jeden z chuťových profilů (Delicato, Intenso, Forte). Samotné nastavení nápoje tak nemusíte nijak měnit.
user manual
Funkce HygieSteam se automaticky postará o čištění systému na mléko a odstraní mikroorganismy: tuto funkci používejte po přípravě cappuccina nebo jiných nápojů obsahujících mléko.
user manual
Náš odolný mlýnek je vyroben ze 100% keramiky, aby byl výjimečně tvrdý a přesný. Díky 12 stupňovému nastavení si ho můžete přizpůsobit podle vlastní chuti.
user manual
Řídicí panel údržby vám poskytuje užitečný přehled o přístroji a upozorňuje vás například na končící životnost filtru AquaClean.

Vaření nápojů

Obecný postup

Chcete-li připravit nápoj, postupujte podle několika jednoduchých kroků.
user manual
1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
2 Pod výškově nastavitelnou dávkovací hubici umístěte jeden nebo dva šálky. Výšku hubice lze podle velikosti šálku nebo sklenice nastavit posunutím dávkovací hubice nahoru nebo dolů.
3 Přejděte do nabídky nápojů klepnutím na ikonu nápojů user manual. Přejíždějte zleva doprava a klepnutím vyberte požadovaný nápoj.
- Pokud chcete připravit dva šálky, klepněte na ikonu „2ד. Přístroj automaticky provede dva cykly mletí v pořadí vybraných nápojů.
user manual Ikona „2ד není k dispozici pro všechny nápoje.
4 Po výběru nápoje můžete posouváním nastavitelných sloupků nahoru a dolů upravit nastavení podle svých preferencí.
5 Přípravu vybraného nápoje poté spusťte stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual.
user manual Nopoužívejte karamelizovaná nebo jinak ochucená kávová zrna.

Podpora týkající se parametrů nápojů

Chcete-li získat další informace o konkrétním parametru nápoje, stiskněte a podržte danou položku po dobu 3 sekund.
user manual

Příprava nápojů obsahujících mléko

Chcete-li vařit nápoje obsahující mléko, postupujte podle několika jednoduchých kroků.
user manual
1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
2 Odšroubujte víko nádržky na mléko a naplňte ji mlékem.
Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, vždy používejte vychlazené mléko.
3 Připojte pružnou trubičku na mléko k napěňovači mléka.
4 Vložte kovovou trubičku na mléko do nádržky.
5 Klepněte na ikonu nápojů user manual, posuňte se v nabídce a vyberte ikonu nápoje s mlékem podle vlastního výběru.
6 Nastavení můžete upravit podle svých preferencí posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů.
7 Stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual můžete kdykoli začít připravovat vybraný nápoj.
- U některých nápojů začne přístroj vypouštět nejprve mléko a až potom kávu. U jiných nápojů je pořadí obrácené – přístroj vypouští nejprve kávu a až potom mléko.
- Stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual můžete dávkování mléka ukončit ještě předtím, než přístroj nadávkuje nastavené množství mléka.
- Přípravu celého nápoje (mléka a kávy) můžete předčasně ukončit podržením ikony spuštění/zastavení user manual.
user manual Bezprostředně po dokončení dávkování mléka proběhne čistící program „HygieSteam Shot“. Přístroj vhání do vnitřního systému na mléko páru, aby ho rychle opláchl. Kovová část trubičky na mléko proto může být horká. Abyste se vyhnuli riziku popálení, nechte ji nejprve vychladnout.
Tip: K přípravě nápojů obsahujících mléko můžete také použít běžné krabicové mléko. Vložte kovovou trubičku na mléko přímo do krabicového mléka.

Vaření kávy z mleté kávy

Chcete-li vařit kávu z mleté kávy, postupujte podle několika jednoduchých kroků.
user manual
1 Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a vsypte do ní jednu odměrku mleté kávy. Poté víko zavřete.
2 Klepněte na ikonu nápojů user manual, posuňte se zleva doprava a vyberte svůj nápoj.
3 Klepněte na ikonu mleté kávy user manual.
4 Nastavení můžete upravit podle svých preferencí posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů.
5 Přípravu vybraného nápoje poté spusťte stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual.
user manual Pokud vyberete mletou kávu, nebude možné nastavit sílu kávy nebo uvařit více šálků najednou.

Dávkování horké vody

user manual
1 Ujistěte se, že je vnitřní napěňovač mléka správně připojen k přístroji.
2 Postavte pod výstup šálek.
user manual
3 Klepněte na položku „Horká voda“.
user manual
4 Posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů můžete podle potřeby upravit množství horké vody nebo její teplotu.
5 Stiskněte ikonu Spuštění/Zastavení user manual.
6 Dávkování horké vody můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím ikony Spuštění/Zastavení user manual.

Přizpůsobení

Přístroj umožňuje měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí a poté přizpůsobené nápoje ukládat do osobních profilů. Můžete si vybrat vlastní ikonu a vlastní název profilu.

Zrychlete přípravu pomocí funkce CoffeeMaestro

Kromě nastavování jednotlivých nastavení nabízí váš přístroj možnost výběru chuťových profilů pomocí funkce CoffeeMaestro. Můžete si vybrat možnosti Delicato, Intenso a Forte. Pro výběr chuťového profilu CoffeeMaestro:
user manual
1 Klepněte na ikonu vašeho vybraného nápoje.
user manual
2 Opakovaně klepněte na ikonu CoffeeMaestro.
- Hlavní nastavení nápoje se upraví odpovídajícím způsobem.
3 Spusťte přípravu nápoje klepnutím na ikonu spuštění/zastavení user manual.

Přizpůsobte si svůj nápoj pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch

Po výběru nápoje se automaticky aktivuje funkce CoffeeEqualizer Touch, která vám umožní upravit nastavení nápoje. Dlouhým stisknutím každé položky na displeji aktivujete funkci nápovědy a získáte další informace.
Pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch můžete upravit následující nastavení:
1 Intenzita aromatu
2 Množství kávy
3 Množství mléka
4 Množství vody
5 Teplota nápoje
6 Množství pěny
7 Také můžete zvolit, zda chcete připravit 1 nebo 2 šálky
8 Pořadí dávkování kávy a mléka
Poznámka: Nastavení, která lze upravit, závisí na vybraném nápoji.

Uložení oblíbených nápojů do profilu

Přístroj umožňuje měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí a poté přizpůsobené nápoje ukládat do osobních profilů. Pomocí profilů si můžete vybírat profily a ukládat recepty.
Pomocí ikony profilů user manual můžete vytvořit profil a přidat nápoj.
user manual
1 Klepněte na ikonu profilů user manual v hlavní nabídce.
user manual
2 Klepněte na ikonu Plus.
3 Zadejte své jméno a vyberte svou oblíbenou ikonu.
4 Jste připraveni přidat nápoj. Klepněte na ikonu vašeho vybraného nápoje.
5 Přizpůsobte si nápoj pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch nebo funkce CoffeeMaestro.
user manual
6 Klepnutím na ikonu „Uložit do profilu“ nápoj uložte do svého osobního profilu.

Funkce extra přidání (ExtraShot)

Přístroj nabízí funkci extra přidání do kávy nebo mléčných nápojů ještě dávku kávy Ristretto – například chcete-li, aby byla káva silnější.
1 Postavte pod výstup šálek.
user manual
2 Vyberte nápoj klepnutím na jednu z ikon přímé volby nápoje.
user manual
3 Posuňte nastavitelný sloupek nahoru, abyste nastavili nejvyšší úroveň síly nápoje, a vyberte funkci ExtraShot.
4 Přípravu nápoje poté spusťte klepnutím na ikonu user manual spuštění/zastavení.
5 Dávkování nápoje můžete předčasně ukončit opětovným klepnutím na ikonu spuštění/zastavení user manual.
user manual Vyberete-li přípravu nápoje pomocí funkce ExtraShot, je v jednom cyklu možné připravit pouze jednu kávu.
user manual Funkce extra dávky není k dispozici pro všechny nápoje.

Přehled přístroje