Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Ovládací panel

Přehled všech symbolů naleznete na obrázku B. Níže jsou uvedeny popisy.
user manual
B1 On/off icon (Ikona Zapnuto/Vypnuto)
B2 Drinks (Nápoje)
B3 Drinks menu (Nabídka nápojů)
B4 Personal profiles (Osobní profily)
B5 Machine settings (Nastavení přístroje)
B6 Status menu (Stavová nabídka)
B7 Obchod
B8 Start/stop user manual icon (Ikona Spuštění/Zastavení)

Přehled přístroje