Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Vadības panelis

Ir pieejamas divas šī espreso automāta versijas. To vadības paneļu izskats ir atšķirīgs, taču visas pogas un ikonas darbojas vienādi. Pārskatu par visām pogām un ikonām skatiet B attēlā. Apakšā ir atrodams apraksts.
Izmantojiet augšupvērstās/lejupvērstās bultiņas, lai ritinātu displejā, un pieskarieties ikonai OK, lai atlasītu vai apstiprinātu jūsu izvēli.
user manual
B1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
B2 Viena pieskāriena dzēriena ikonas
B3 Ikona CoffeeMaestro (kafijas maestro)
B4 Izvēlne ar vairāk dzērieniem
B5 Sākšanas/apturēšanas user manual poga
B6 Navigācijas ikonas (uz augšu, uz leju, atpakaļ, OK (labi))
B7 Displejs
B8 Ierīces iestatījumi
B9 Tīrīšanas funkciju izvēlne
B10 Personīgie profili

Ierīces pārskats