Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana

Lai skatītu izsmeļošas videopamācības par gatavošanas vienības izņemšanu, ievietošanu un tīrīšanu, dodieties uz www.saeco.com/care.

Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces

1 Izslēdziet ierīci.
user manual
2 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku.
user manual
user manual
3 Nospiediet rokturi PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces.
user manual Izņemot gatavošanas vienību no ierīces pārliecinieties, ka pilienu paplāte un kafijas biezumu tvertne ir iztukšotas.

Gatavošanas vienības ievietošana

user manual Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir pareizā pozīcijā.
user manual
1 Pārbaudiet, vai gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra esošajai bultai ir jābūt savietotai ar melno bultu un N.
user manual
- Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības pamatni.
user manual
user manual
2 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi. Nespiediet pogu PUSH.
3 Aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni.

Ierīces pārskats