Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Dzērienu gatavošana

Vispārīgās darbības

1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.
2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīces aizmugurē esošajā kontaktligzdā. Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
3 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu.
- Ierīce ir gatava lietošanai, kad visi dzērienu ikonu indikatori deg nepārtraukti.
user manual
4 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes. Lai kafijas padeves teknes augstumu pielāgotu izmantotās tases vai glāzes izmēram, bīdiet tekni uz augšu vai uz leju.

Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

user manual
user manual
1 Lai pagatavotu kafiju, pieskarieties izvēlētā dzēriena ikonai vai pieskarieties ikonai “More Drinks” (Vairāk dzērienu).
user manual
user manual
user manual
- Tagad varat pielāgot dzērienu atbilstoši savai gaumei. Ar augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu noregulējiet kafijas stiprumu. Ja vēlaties pielāgot iestatījumus, pieskarieties ikonai OK (Labi).
2 Lai sāktu atlasītā dzēriena gatavošanu, jebkurā brīdī nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu user manual.
3 Lai apturētu dzēriena vai kafijas padevi pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual pogu.
user manual Lai pagatavotu divas kafijas vienlaikus, pieskarieties dzēriena ikonai divreiz vai atlasiet ikonu “2x”, ritinot attiecīgo joslu.
user manual Neizmantojiet kafijas pupiņas, kas ir karamelizētas vai ar pievienotu garšu.

Dzērienu ar pienu gatavošana

1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
user manual
2 Noskrūvējiet piena tvertnes vāku un ielejiet tajā pienu. Tad ievietojiet metāla piena caurulīti tvertnē.
Vienmēr izmantojiet pienu tieši no ledusskapja, lai būtu vislabākais rezultāts.
user manual
3 Pievienojiet elastīgo piena caurulīti piena putotājam.
user manual
4 Lai atlasītu citu dzērienu, pieskarieties izraudzītā dzēriena ar pienu ikonai vai pieskarieties ikonai “More Drinks” (Vairāk dzērienu) .
user manual
- Tagad varat pielāgot dzērienu iestatījumus pēc vēlēšanās.
5 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu user manual.
- Konkrētiem dzērieniem ierīce vispirms izvada pienu un pēc tam kafiju. Vairākiem citiem dzērieniem šis process notiek pretējā veidā – ierīce vispirms izvada kafiju un pēc tam pienu.
- Lai apturētu piena padevi pirms ierīce ir izvadījusi iepriekš iestatīto daudzumu, nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual pogu.
6 Lai apturētu visa dzēriena (piena un kafijas) padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, nospiediet un pieturiet sākšanas/apturēšanas user manual pogu.
7 Uzreiz pēc piena padeves aktivizējas funkcija “HygieSteam Shoot” (HygieSteam tvaika strūkla). Ierīce ar spiedienu izlaiž caur iekšējo piena sistēmu tvaiku, lai to ātri iztīrītu.

Kafijas pagatavošana no maltas kafijas

![ ](509745)
1 Nolieciet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā vienu mērkaroti maltās kafijas.
user manual
2 Kad esat atlasījis dzērienu, izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas, lai atlasītu maltu kafiju. Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu user manual.
Piezīme. Ja ir atlasīta malta kafija, kafijas stiprumu nevar pielāgot un/vai nav iespējams arī vienlaicīgi pagatavot vairāk par vienu dzērienu.

Karstā ūdens padeve

user manual
1 Pārliecinieties, ka iekšējais piena putotājs ir pareizi piestiprināts ierīcei.
2 Novietojiet zem teknes tasi.
user manual
3 Pieskarieties ikonai ¨More drinks¨ (Vairāk dzērienu) un ritiniet uz leju, lai izvēlētos ¨Hot Water¨ (Karstais ūdens).
user manual
4 Izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas, lai pielāgotu karstā ūdens tilpumu un/vai temperatūru atbilstoši jūsu vēlmēm.
5 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu user manual.
6 Lai apturētu karstā ūdens padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas apturēšanas user manual pogu.

Ierīces pārskats