Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Tīrīšana un kopšana

Regular cleaning and maintenance keeps your machine in top condition and ensures good-tasting coffee for a long time with a steady coffee flow.
Consult the table below for a detailed description on when and how to clean all detachable parts of the machine. You can find more detailed information and video instructions on www.saeco.com/care. See figure C for an overview of which parts can be cleaned in the dishwasher.
Noņemamās daļasTīrīšanas intervālsTīrīšanas veids
Gatavošanas vienībaKatru nedēļuIzņemiet gatavošanas vienību no ierīces. Noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens.
Katru mēnesi Tīriet gatavošanas vienību ar Philips kafijas eļļas notīrīšanas tableti.
Piena sistēma/iekšējais piena putotājs Pēc katras lietošanas dienasTīrīšanas funkciju izvēlnē palaidiet programmu ¨HygieSteam¨. Tīrīšanas funkciju izvēlnē atlasiet ¨HygieSteam¨ un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Noslaukiet metāla piena caurulītes ārpusi ar mitru drānu un tikai tad ievietojiet to piena caurulītes turētājā.
Katru nedēļuIzņemiet un izjauciet iekšējo piena putotāju (skatīt ¨Iekšējā piena putotāja tīrīšana zem krāna ūdens¨). Noskalojiet visas daļas krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
Katru mēnesiVeiciet \"Deep Milk Clean\" procedūru ar Philips piena sistēmas tīrīšanas līdzekli. Tīrīšanas funkciju izvēlnē atlasiet “Deep Milk Clean” un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Detalizētas videopamācības ir pieejamas vietnē www.saeco.com/care.
Piena tvertneKatru nedēļu
user manual
user manual
Izjauciet piena tvertni un izbīdiet lodi, izmantojot piena caurulītes tapu. Mazgājiet visas piena tvertnes daļas tekošā krāna ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā.
HygieSteam tvertne (piena caurulītes turētājs)Vienreiz nedēļā vai, kad ierīce par to atgādina.
user manual
user manual
Izņemiet HygieSteam tvertni no ierīces un noņemiet HygieSteam pārsegu. Iztukšojiet HygieSteam tvertni un mazgājiet tvertni un pārsegu tekošā krāna ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā. Ļaujiet tvertnei un pārsegam nožūt un ievietojiet tos atpakaļ ierīcē.
Maltās kafijas nodalījumsReizi nedēļā pārbaudiet, vai maltās kafijas nodalījums nav aizsērējis.
user manual
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst. Detalizētas videopamācības ir pieejamas vietnē www.saeco.com/care.
Kafijas biezumu tvertneIztukšojiet kafijas biezumu tvertni pēc ierīces aicinājuma. Tīriet to reizi nedēļā.Izņemiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Noskalojiet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa vai mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Kafijas biezumu tvertnes priekšējais panelis (A18. att.) nav paredzēts mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
Pilēšanas paplāte
user manual
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes indikators. Tīriet pilēšanas paplāti reizi nedēļā.
user manual
Izņemiet pilēšanas paplāti un nomazgājiet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pilēšanas paplāti un pilēšanas paplātes pārsegu varat mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā. Kafijas biezumu tvertnes priekšējais panelis (A18. att.) nav paredzēts mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
Gatavošanas vienības eļļošanaIk pēc 2 mēnešiem Eļļojiet gatavošanas vienību ar tūbiņā iepakoto smērvielu.
Ūdens tvertneKatru nedēļuIzskalojiet ūdens tvertni tekošā krāna ūdenī.
Ierīces priekšpuseKatru nedēļuNotīriet ar neabrazīvu drāniņu.

Gatavošanas vienības tīrīšana

Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas palieku dēļ. Lai skatītu atbalsta videoklipus par gatavošanas vienības izņemšanu, ievietošanu un tīrīšanu, dodieties uz www.saeco.com/care.

Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī

1 Izņemiet gatavošanas vienību.
user manual
2 Rūpīgi izskalojiet gatavošanas vienību ar ūdeni. Uzmanīgi tīriet augšējo gatavošanas vienības filtru.
3 Pirms ievietojat gatavošanas vienību, ļaujiet tai nožūt. Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru nokļūšanu gatavošanas vienībā.

Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm

Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas notīrīšanas tabletes.
1 Pieskarieties ikonai Clean (Tīrīt) user manual un izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai atlasītu “Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana).
2 Pieskarieties ikonai OK (Labi), lai apstiprinātu, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Gatavošanas vienības eļļošana

Lai uzlabotu ierīces veiktspēju, ieteicams ik pēc 2 mēnešiem eļļot gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir vienmērīga.
user manual
1 Uzklājiet uz gatavošanas vienības virzuļa (pelēkās daļas) plānu smērvielas kārtu.
user manual
2 Uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz gatavošanas vienības vārpstas (pelēkās daļas).
user manual
3 Plānā kārtā ieziediet abās pusēs esošās vadotnes.

Iekšējā piena putotāja tīrīšanas programmas

Ierīcei ir trīs programmas, kas paredzētas iekšējā piena putotāja tīrīšanai:
- ¨HygieSteam Shot¨ (HygieSteam tvaika strūkla): ierīce ar spiedienu izlaiž caur iekšējo piena putotāju tvaika strūklu, lai ātri to iztīrītu.
user manual
user manual
user manual
- ¨HygieSteam¨: ierīce rūpīgi iztīra iekšējo piena sistēmu ar tvaiku. Pārliecinieties, ka HygieSteam tvertne ir pareizi salikta un piestiprināta pie ierīces. Ievietojiet piena caurulīti piena caurulītes turētājā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- \"Deep Milk Clean\": veiciet procedūru \"Deep Milk Clean” ar Philips piena sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai rūpīgi iztīrītu iekšējo piena sistēmu.

Iekšējā piena putotāja mazgāšana tekošā krāna ūdenī

user manual
1 Atveriet iekšējā piena putotāja vāku.
user manual
2 Izņemiet iekšējo piena putotāju, velkot to uz leju.
user manual
3 Izjauciet iekšējo piena putotāju, noņemot apakšdaļu no augš daļas.
user manual
4 Pilnībā izjauciet pa detaļām un nomazgājiet tās tekošā krāna ūdenī.
5 Salieciet iekšējo piena putotāju.
user manual
6 Lai ievietotu iekšējo piena putotāju, tam ir jābūt taisni un salāgojiet atveres ar abām ierīces caurulītēm. Bīdiet iekšējo piena putotāju uz augšu, līdz tas ir nostiprināts tam paredzētajā vietā.
7 Aizveriet vāku.
Dodieties uz www.saeco.com/care, lai skatītu izsmeļošas videopamācības.

Ierīces pārskats