Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Ierīces iestatījumu pielāgošana

Ūdens cietības iestatīšana

user manual Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un ilgāku ierīces darbības laiku, ieteicams pielāgot ūdens cietības iestatījumu jūsu reģionam atbilstošajam ūdens cietības līmenim. Tādējādi tiek novērsta nepieciešamība pārāk bieži atkaļķot ierīci. Pēc noklusējuma ūdens cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens.
Lai noteiktu ūdens cietību jūsu reģionā, izmantojiet kārbā esošo ūdens cietības testa strēmeli:
user manual
1 Iegremdējiet ūdens cietības testa strēmeli vai turiet to krāna ūdenī 1 sekundi.
user manual
2 Uzgaidiet 1 minūti. Testa strēmeles kvadrātu skaits, kas pārvēršas sarkanā krāsā, norāda uz ūdens cietību.
Iestatiet ierīci atbilstoši ūdens cietībai:
1 Pieskarieties ikonai Settings (Iestatījumi) user manual un izmantojiet augšupvērstās/lejupvērstās ikonas, lai atlasītu “Water hardness” (Ūdens cietība). Pēc tam nospiediet ikonu OK (Labi), lai apstiprinātu.
user manual
2 Izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas, lai atlasītu ūdens cietības līmeni. Displejā atlasīto sarkano kvadrātu skaitam jāatbilst sarkano kvadrātu skaitam uz testa strēmeles.
3 Kad ir iestatīta pareiza ūdens cietība, nospiediet ikonu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Smalcināšanas iestatījuma regulēšana

Kafijas stiprumu var mainīt ar smalcināšanas iestatīšanas slēdzi, kas atrodas pupiņu tvertnē. Jo zemāks ir smalcināšanas iestatījums, jo smalkāk kafijas pupiņas tiek samaltas un jo spēcīgāka tiek pagatavota kafija. Ir pieejami 12 dažādi smalcināšanas iestatījumi.
Ierīce ir veidota, lai no jūsu kafijas pupiņām iegūtu vislabāko garšu. Tāpēc mēs iesakām nepielāgot smalcināšanas iestatījumu, pirms nav pagatavotas 100 –150 tases (aptuveni 1 lietošanas mēnesis).
user manual Smalcināšanas iestatījumu var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas. Lai pilnībā sajustu atšķirību, jāpagatavo divi vai trīs dzērieni.
user manual Lai nebojātu smalcinātāju, negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē.
1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
user manual
2 Noņemiet vāku no kafijas pupiņu piltuves.
3 Pieskarieties ikonai Espresso un nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual pogu.
user manual
4 Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet smalcināšanas iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to pa kreisi vai pa labi.

Citu ierīces iestatījumu pielāgošana

Pieskaroties ikonai Settings (Iestatījumi) user manual, varat pielāgot tālāk norādītos ierīces iestatījumus.
- Ūdens cietība: varat izvēlēties no 5 līmeņiem atbilstoši jūsu reģiona ūdens cietības līmenim.
- Gaidstāves laiks: varat atlasīt 15, 30, 60 vai 180 minūtes.
- Displeja spilgtums: varat atlasīt zems, vidējs un augsts.
- Language (Valoda): displejā varat izvēlēties sev vēlamo valodu.
- Skaņa: jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt ierīces pīkstošo skaņu.
- Priekšējais apgaismojums: varat izvēlēties “always on” (vienmēr ieslēgts), “on during brewing” (ieslēgts kafijas gatavošanas laikā) vai “always off” (vienmēr izslēgts).
- Mērvienība: Varat izvēlēties izmantot ml vai oz.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ierīce piedāvā iespēju jebkurā brīdī atjaunot rūpnīcas iestatījumus.
1 Pieskarieties ikonai Settings (Iestatījumi) user manual.
2 Izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas, lai atlasītu “Factory settings” (Rūpnīcas iestatījumi). Apstipriniet, pieskaroties ikonai OK (Labi).
3 Lai apstiprinātu, ka vēlaties atjaunot iestatījumus, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu user manual.
- Iestatījumi tagad ir atjaunoti.
user manual Šādi rūpnīcas iestatījumi tika atjaunoti uz noklusējuma iestatījumiem: ūdens cietība, gaidstāves laiks, displeja spilgtums, skaņa*,* priekšējais apgaismojums, profili.

Ierīces pārskats