Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Dzērienu personalizēšana

Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās un saglabāt pielāgotos iestatījumus personīgajā profilā. Dažādajiem profiliem ir atšķirīgas krāsas.

Dzērienu gatavošana ar funkciju CoffeeMaestro

Tā vietā, lai ar funkcijas CoffeeEqualizer palīdzību atsevišķi pielāgotu visus iestatījumus, ierīce piedāvā iespēju izvēlēties garšas profilus. Varat izvēlēties ¨Delicato¨ (Maigs), ¨Intenso¨ (Intensīvs) vai ¨Forte¨ (Stiprs). Lai izvēlētos CoffeeMaestro garšas profilu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
user manual
1 Lai atlasītu citu dzērienu, pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai vai pieskarieties ikonai “More Drinks” (Vairāk dzērienu) .
user manual
2 Atkārtoti pieskarieties ikonai CoffeeMaestro.
3 Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu savu izvēli.
Dzēriena galvenie iestatījumi tagad attiecīgi ir pielāgoti.
4 Lai sāktu dzēriena gatavošanu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu user manual.

Funkcija CoffeeEqualizer

Pēc tam, kad ir veikta dzēriena izvēle, funkcija CoffeeEqualizer automātiski aktivizējas. Varat izmantot augšup un lejup vērstās bultiņas, lai noregulētu tālāk minētos iestatījumus.
user manual
1 Aromāta stiprums
2 Kafijas daudzums
3 Piena daudzums
4 Ūdens daudzums
5 Dzēriena temperatūra
6 Putu daudzums
7 Jūs arī varat izlemt, vai gatavot 1 vai 2 tases
8 Kafijas daudzums ceļojumu krūzei (tikai noteiktiem modeļiem)
Piezīme. Atkarībā no izvēlētā dzēriena jūs varat regulēt konkrētus iestatījumus.

Profila atlasīšana

Jūs varat atlasīt profilu un saglabāt recepti, izmantojot profilu user manual ikonu.
user manual
1 Pieskarieties vairākas reizes profilu user manual ikonai, lai atlasītu kādu no krāsainajiem profiliem. Visiem profiliem ir atšķirīgas krāsas.
2 Atlasiet dzērienu, pieskaroties kādai no viena pieskāriena dzēriena ikonām vai pieskaroties ikonai “More Drinks” (Vairāk dzērienu).
3 Pielāgojiet dzērienu iestatījumus pēc vēlēšanās.
4 Lai sāktu atlasītā dzēriena gatavošanu, nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu user manual.
- Jūsu jaunie iestatījumi tagad ir saglabāti atlasītajā krāsainajā profilā.

Viesa profils

Jūsu ierīce ir aprīkota ar viesa profilu. Kad tiek izvēlēts viesa profils, profila ikona ir izslēgta. Izvēloties šo profilu, jūs joprojām varat personalizēt iestatījumus pēc saviem ieskatiem, taču jūsu pagatavotās receptes netiks saglabātas.

Papildu deva (ExtraShot)

Jūsu ierīce piedāvā iespēju kafijas un piena dzērieniem pievienot papildu Ristretto devu, piemēram, ja vēlaties kafiju stiprāku.
1 Novietojiet zem teknes tasi.
user manual
user manual
2 Pieskarieties kādai no viena pieskāriena dzēriena ikonām, lai atlasītu dzērienu, vai pieskarieties ikonai “More Drinks” (Vairāk dzērienu), lai izvēlētos citu dzērienu.
user manual
3 Izmantojiet augšupvērsto bultiņu, lai iestatītu lielāko stiprumu, un atlasiet funkciju ExtraShot (Papildu deva).
4 Ja vēlaties personalizēt citus iestatījumus, pieskarieties ikonai OK (Labi) Lai sāktu dzēriena gatavošanas ciklu, pēc tam nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu user manual.
5 Lai apturētu dzēriena padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual pogu.
user manual Atlasot funkciju ExtraShot (Papildu deva), vienlaikus varat pagatavot tikai vienu kafiju.

Ierīces pārskats