Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Vadības panelis

Pārskatu par visām ikonām skatiet B attēlā. Tālāk ir atrodami apraksti.
user manual
B1 On/off icon (Ieslēgšanas/izslēgšanas ikona)
B2 Drinks (Dzērieni)
B3 Drinks menu (Dzērienu izvēlne)
B4 Personal profiles (Personīgie profili)
B5 Iekārtas iestatījumi
B6 Status menu (Statusa izvēlne)
B7 Veikals
B8 Start/stop user manual icon (Sākšanas/apturēšanas ikona)

Ierīces pārskats