Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana

Dodieties uz ekrānā redzamo izvēlni „Status” (Statuss) un atlasiet vienumu „Brew group clean” (Gatavošanas vienības tīrīšana) vai apmeklējiet vietni www.saeco.com/care, lai skatītu detalizētas videopamācības par to, kā noņemt, ievietot un tīrīt gatavošanas vienību.

Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces

user manual
1 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku.
user manual
user manual
2 Nospiediet rokturi PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces.
user manual Izņemot gatavošanas vienību no ierīces pārliecinieties, ka pilienu paplāte un kafijas biezumu tvertne ir iztukšotas.

Gatavošanas vienības ievietošana

user manual Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir pareizā pozīcijā.
user manual
1 Pārbaudiet, vai gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra esošajai bultai ir jābūt savietotai ar melno bultu un N.
user manual
- Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības pamatni.
user manual
user manual
2 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi. Nespiediet pogu PUSH.
3 Aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni.

Ierīces pārskats