Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Ievads

Apsveicam ar pilnīgi automātiskā „Saeco” kafijas automāta iegādi! Lai pilnībā izmantotu Saeco piedāvāto tiešsaistes atbalstu, varat izmantot vadības paneli, lai reģistrētu kafijas automātu, izmantojot iebūvēto Wi-Fi savienojumu, vai doties uz vietni www.saeco.com/MyCoffeeMachine un šeit reģistrēt savu izstrādājumu.
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Jūsu pilnībā automātiskais kafijas automāts Saeco ļauj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai uzlabotu kafijas baudīšanas pieredzi.
Izveidojot kafijas automāta savienojumu ar Wi-Fi tīklu, jūs varēsiet:
- iegūt regulārus programmatūras atjauninājumus, lai uzlabotu savu lietotāja pieredzi;
- izmantot veikala funkciju, ja tā ir pieejama jūsu valstī;
- ja tas ir pieejams jūsu valstī, varat sasaistīt kafijas automātu ar savu Amazon kontu piederumu papildināšanai;
- izveidot savienojumu ar savu Alexa mājas ierīci, lai izmantotu balss vadību, ja tā ir pieejama jūsu valstī.
Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.

Kafijas automāta ieslēgšana

Pieskarieties ikonai „Ieslēgts” un izpildiet detalizētos norādījumus vadības panelī.
user manual
user manual Lūdzu, pievienojiet iekārtu un pirmās instalēšanas laikā veiciet programmatūras atjaunināšanu. Tāpat regulāri pārbaudiet, vai nav pieejami manuāli veicami atjauninājumi.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi

user manual Pievienojiet kafijas automātu 2,4 GHz 802,11 b/g/n mājas Wi-Fi tīklam.
user manual Pievienojot kafijas automātu mājas Wi-Fi tīklam, tiek nodrošināta uzlabota lietotāja pieredze.
user manual Pārliecinieties, vai kafijas automāts un Wi-Fi maršrutētājs atrodas viens otra darbības rādiusā.
Lai pievienotu kafijas automātu Wi-Fi tīklam, veiciet tālāk norādītās darbības.
user manual
1 Pieskarieties iestatījumu ikonai user manual un velciet no kreisās puses uz labo, lai atrastu Wi-Fi ikonu.
2 Pieskarieties Wi-Fi ikonai.
3 Lai savienotu automātu ar Wi-Fi tīklu, veiciet ekrānā redzamās darbības.
Tagad varat izveidot savienojumu.
user manual Kafijas automāts veic automātisko skalošanas ciklu, kad tas tiek ieslēgts un izslēgts ar balss vadību, un kad kafijas automāts kādu laiku ir bijis neaktīvs un izslēdzas. Lūdzu, pārliecinieties, ka kafijas automātam apkārt esošā vide ir droša.

Īpašās funkcijas

Īpašā funkcijaDarbība:
user manual
Izmantojot CoffeeMaestro, varat personalizēt kafiju, atlasot dzērienam iepriekš iestatītu garšas profilu (Delicato, Intenso, Forte), nevis manuāli mainot iestatījumus.
user manual
HygieSteam funkcija automātiski attīra piena padeves sistēmu no mikroorganismiem: izmantojiet to pēc kapučīno vai citu dzērienu, kuriem tiek izmantots piens, pagatavošanas.
user manual
Mūsu izturīgās dzirnaviņas ir izgatavotas no 100 % keramikas, lai tās būtu izcili stingras un precīzas. Ar 12 maluma pakāpēm tās var pielāgot jebkura lietotāja gaumei.
user manual
Apkopes vadības panelī tiek sniegts noderīgs pārskats un paziņojumi ar statusa informāciju, piemēram, par to, ka drīzumā būs jānomaina AquaClean filtrs.

Dzērienu gatavošana

Vispārīgās darbības

Lai pagatavotu dzērienu, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.
user manual
1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
2 Novietojiet vienu vai divas tases zem padeves teknes ar regulējamu augstumu. Lai pielāgotu kafijas padeves teknes augstumu izmantotās tases vai glāzes izmēram, bīdiet tekni uz augšu vai uz leju.
3 Lai atvērtu dzērienu izvēlni, pieskarieties dzērienu ikonai user manual. Lai izvēlētos dzērienu, pieskarieties tam un velciet no kreisās puses uz labo.
- Ja vēlaties pagatavot divas tases, pieskarieties ikonai „2x”. Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus atbilstīgi atlasītajiem dzērieniem.
user manual Ikona „2x” nav pieejama visiem dzērieniem.
4 Kad dzēriens ir izvēlēts, varat pielāgot iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm, pavelkot pielāgošanas slīdni augšup vai lejup.
5 Lai sāktu izvēlētā dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.
user manual Neizmantojiet kafijas pupiņas, kas ir karamelizētas vai ar pievienotu garšu.

Atbalsts dzēriena parametriem

Lai iegūtu papildinformāciju par konkrēta dzēriena parametru, 3 sekundes turiet nospiestu vienumu.
user manual

Dzērienu ar pienu gatavošana

Lai pagatavotu dzērienus uz piena bāzes, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.
user manual
1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
2 Noskrūvējiet piena tvertnes vāku un ielejiet tajā pienu.
Vienmēr izmantojiet pienu tieši no ledusskapja, lai būtu vislabākais rezultāts.
3 Pievienojiet elastīgo piena caurulīti piena putotājam.
4 Ievietojiet metāla piena caurulīti tvertnē.
5 Pieskarieties dzērienu ikonai user manual, ritiniet un atlasiet izraudzītā dzēriena ar pienu ikonu.
6 Varat pielāgot iestatījumus pēc vēlēšanās, pavelkot pielāgošanas slīdni uz augšu vai uz leju.
7 Lai sāktu atlasītā dzēriena gatavošanu, jebkurā brīdī nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.
- Konkrētiem dzērieniem ierīce vispirms izvada pienu un pēc tam kafiju. Vairākiem citiem dzērieniem šis process notiek pretējā veidā – ierīce vispirms izvada kafiju un pēc tam pienu.
- Lai apturētu piena padevi pirms ierīce ir iztecinājusi iestatīto daudzumu, nospiediet sākšanas/apturēšanas ikonu user manual.
- Lai apturētu visa dzēriena (piena un kafijas) padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, nospiediet un turiet nospiestu sākšanas/apturēšanas ikonu user manual.
user manual Uzreiz pēc piena padeves aktivizējas funkcija „HygieSteam Shot” (HygieSteam tvaika strūkla). Ierīce ar spiedienu izlaiž caur iekšējo piena sistēmu tvaiku, lai to ātri iztīrītu. Piena caurulītes metāla daļa var stipri sakarst. Lai novērstu apdegumu gūšanas risku, ļaujiet ierīcei atdzist.
Padoms. Varat izmantot arī parastu piena paku, lai pagatavotu dzērienu ar pienu. Ievietojiet no metāla izgatavoto piena caurulīti tieši piena pakā.

Kafijas pagatavošana no maltas kafijas

Lai pagatavotu kafiju, izmantojot malto kafiju, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.
user manual
1 Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā vienu mērkaroti maltās kafijas. Uzlieciet vāku.
2 Pieskarieties dzērienu user manual ikonai, ritiniet no kreisās puses uz labo un izvēlieties dzērienu.
3 Pieskarieties maltas kafijas user manualikonai.
4 Varat pielāgot iestatījumus pēc vēlēšanās, pavelkot pielāgošanas slīdni uz augšu vai uz leju.
5 Lai sāktu izvēlētā dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.
user manual Ja ir atlasīta malta kafija, nevar pielāgot kafijas stiprumu, un nav iespējams vienlaicīgi pagatavot vairāk par vienu dzērienu.

Karstā ūdens padeve

user manual
1 Pārliecinieties, ka iekšējais piena putotājs ir pareizi piestiprināts kafijas automātam.
2 Novietojiet zem teknes tasi.
user manual
3 Pieskarieties ikonai „Karsts ūdens”.
user manual
4 Bīdiet regulējamās joslas, lai pielāgotu karstā ūdens tilpumu vai temperatūru atbilstoši jūsu vēlmēm.
5 Nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual ikonu.
6 Lai apturētu karstā ūdens padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual ikonu.

Personalizācija

Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās un saglabāt pielāgotos iestatījumus personīgajā profilā. Varat izvēlēties savu ikonu un profila nosaukumu.

Procesa paātrināšana, izmantojot CoffeeMaestro funkciju

Tā vietā, lai ar funkcijas CoffeeMaestro palīdzību atsevišķi pielāgotu visus iestatījumus, ierīce piedāvā iespēju izvēlēties garšas profilus. Varat izvēlēties „Delicato” (Maigs), „Intenso” (Intensīvs) vai „Forte” (Stiprs). Lai izvēlētos CoffeeMaestro garšas profilu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
user manual
1 Pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.
user manual
2 Atkārtoti pieskarieties ikonai CoffeeMaestro.
- Dzēriena galvenie iestatījumi tagad attiecīgi ir pielāgoti.
3 Lai sāktu dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.

Dzēriena personalizēšana, izmantojot funkciju CoffeeEqualizer Touch

Kad dzēriens ir izvēlēts, automātiski tiek aktivizēta funkcija CoffeeEqualizer Touch, un varat pielāgot dzēriena iestatījumus. Ilgāk paturiet attiecīgos displeja vienumus, lai aktivizētu palīdzības funkciju un saņemtu papildu informāciju.
Ar funkciju CoffeeEqualizer Touch varat pielāgot tālāk norādītos iestatījumus.
1 Aromāta stiprums
2 Kafijas daudzums
3 Piena daudzums
4 Ūdens daudzums
5 Dzēriena temperatūra
6 Putu daudzums
7 Jūs arī varat izlemt, vai gatavot 1 vai 2 tases
8 Secība, kādā tiek lieta kafija un piens
Piezīme. Atkarībā no izvēlētā dzēriena jūs varat regulēt konkrētus iestatījumus.

Iecienīto dzērienu saglabāšana profilā

Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās un saglabāt pielāgotos iestatījumus personīgajā profilā. Varat atlasīt profilu un saglabāt recepti, izmantojot profilus.
Izmantojot profilu user manual ikonu, varat izveidot profilu un pievienot dzērienu.
user manual
1 Pieskarieties profila user manual ikonai galvenajā izvēlnē.
user manual
2 Pieskarieties pluszīmes ikonai.
3 Ierakstiet savu vārdu un atlasiet iecienītāko ikonu.
4 Varat pievienot dzērienu. Pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.
5 Personalizējiet dzērienu, izmantojot funkcijas CoffeeEqualizer Touch vai CoffeeMaestro.
user manual
6 Pieskarieties ikonai „Saglabāt profilā”, lai saglabātu dzērienu personalizētajā profilā.

Papildu gaisma plūsma (ExtraShot)

Jūsu ierīce piedāvā iespēju kafijas un piena dzērieniem pievienot papildu Ristretto devu, piemēram, ja vēlaties kafiju stiprāku.
1 Novietojiet zem teknes tasi.
user manual
2 Lai atlasītu dzērienu, pieskarieties kādai no viena pieskāriena dzēriena ikonām.
user manual
3 Bīdiet regulējamo joslu uz augšu, lai iestatītu lielāko stiprumu, un atlasiet funkciju ExtraShot (Papildu deva).
4 Lai sāktu dzēriena gatavošanas ciklu, pēc tam nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.
5 Lai apturētu dzēriena padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual ikonu.
user manual Atlasot funkciju ExtraShot (Papildu deva), vienlaikus varat pagatavot tikai vienu kafiju.
user manual ExtraShot funkcija ir pieejama ne visiem dzērieniem.

Ierīces pārskats