Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Programmatūras atjauninājumi

Atjaunināšana ir būtiska, lai aizsargātu jūsu privātumu un nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību. Varat iestatīt, vai vēlaties manuāli atjaunināt ierīci, vai arī, lai atjaunināšana notiktu automātiski.
user manual Kad ir izvēlēti automātiskie atjauninājumi, lai ierīce varētu saņemt programmatūras atjauninājumus visu nakti, jāpārliecinās, ka tā ir pieslēgta barošanas avotam arī nakts laikā un ir iespējots Wi-Fi.
user manual Atjauninājumi ir pieejami, ja ir veikti programmatūras uzlabojumi, ierīcei izstrādātas jaunas funkcijas, kā arī, kad jānovērš iespējama drošības problēma.
user manual Obligātie programmaparatūras atjauninājumi tiek sākti automātiski, kad kafijas automāts ir gaidstāves režīmā. Programmaparatūras atjaunināšanas laikā kafijas automātu nevar izmantot.

Ierīces pārskats