Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Ūdens filtrs „AquaClean”

Jūsu ierīcē ir iespējota opcija „AquaClean”. Varat ievietot „AquaClean” ūdens filtru ūdens tvertnē, lai saglabātu kafijas garšu. Tas arī mazina nepieciešamību pēc attīrīšanas, samazinot kaļķakmens veidošanos ierīcē. Ūdens filtru AquaClean varat iegādāties pie vietējā vai tiešsaistes mazumtirgotāja vai pilnvarotajos servisa centros.

AquaClean filtra statusa indikators

AquaClean filtra statuss vienmēr ir procentuāli norādīts izvēlnē „Status” (Statuss).
- Ja AquaClean filtra statuss ir 10% vai mazāks, katru reizi, ieslēdzot ierīci, ekrānā uz 2 sekundēm tiks parādīts ziņojums. Šajā ziņojumā tiek ieteikts iegādāties jaunu filtru.
- Ja AquaClean filtra statuss ir 0% vai mazāks, katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, saņemsiet aicinājumu nomainīt AquaClean filtru.

„AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.)

user manual Kafijas automāts nenosaka automātiski, vai ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ, katrreiz uzstādot jaunu AquaClean ūdens filtru, tas ir jāaktivizē izvēlnē „Status” (Statuss).
user manual Kad ierīce pārstāj rādīt filtra aktivizēšanas ziņojumu, jūs joprojām varat aktivizēt ūdens AquaClean filtru, bet vispirms jāatkaļķo ierīce.
user manual Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms AquaClean ūdens filtra lietošanas sākšanas.
Pirms „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšanas tas jāsagatavo, mērcējot to ūdenī, kā aprakstīts zemāk. Ja to neizdarīsiet, ūdens vietā ierīcē varētu iekļūt gaiss, kas izraisītu lielu troksni un neļautu ierīcei pagatavot kafiju.
1 Pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un ritiniet no kreisās puses uz labo, lai atlasītu vienumu „AquaClean”.
2 Kad parādās aktivizēšanas ekrāns, vēlreiz pieskarieties apstiprināšanas ikonai user manual. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

AquaClean ūdens filtra nomaiņa (5 min.)

Kad caur filtru ir izplūduši 95 litri ūdens, filtrs vairs nedarbosies. AquaClean statusa indikators nokrītas uz 0%, lai atgādinātu, ka ir jānomaina filtrs. Ja laikus nenomainīsiet AquaClean ūdens filtru, jūs joprojām varēsiet to nomainīt, taču vispirms būs jāatkaļķo ierīce.
Kad AquaClean statusa indikators nokrītas uz 0% vai ierīce atgādina, ka ir jānomaina filtrs:
1 izņemiet veco AquaClean ūdens filtru;
2 uzstādiet jaunu filtru un aktivizējiet to, kā aprakstīts sadaļā “AquaClean filtra aktivizēšana (5 min.)”.
user manual Nomainiet AquaClean ūdens filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nenorāda par nomaiņas nepieciešamību.

Ierīces pārskats