Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Atbilstības deklarācija

Ar šo uzņēmums DAP B.V. paziņo, ka pilnībā automātiskie espresso kafijas automāta modeļi SM6685, SM6682 un SM6680 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.
ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šeit: . https://www.saeco.com.
Pilnībā automātiskie espresso kafijas automāta modeļi SM6685, SM6682 un SM6680 ir aprīkoti ar Wi-Fi moduli, 2,4 GHz, 802,11 b/g/n (kanāli 1–13). Maksimālā raidīšanas jauda <100 mW (20 dBm).

Ierīces pārskats