Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Vaření nápojů

Obecný postup

1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
2 Malou zástrčku vložte do zdířky na zadní straně přístroje. Zasuňte síťovou zástrčku přístroje do zásuvky.
3 Stisknutím vypínače přístroj zapněte.
- Stroj se začne zahřívat a provede automatický cyklus vyplachování.
- Jakmile všechny symboly nápojů svítí, přístroj je připraven k použití.
user manual
4 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy. Výšku dávkovací hubice kávy lze podle velikosti použitého šálku nebo sklenice nastavit posunutím nahoru nebo dolů.

Vaření kávy z kávových zrn

user manual
user manual
1 Kávu připravíte klepnutím na ikonu zvoleného nápoje, nebo klepnutím na ikonu „Další nápoje“.
user manual
user manual
user manual
- Nyní si můžete upravit nápoje podle vlastní chuti. Nastavení síly kávy můžete změnit pomocí šipek nahoru a dolů. Chcete-li upravit další nastavení, klepněte na ikonu OK.
2 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual můžete kdykoli začít připravovat vybraný nápoj.
3 Dávkování kávy můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual.
user manual Pokud chcete připravit 2 kávy současně, na symbol nápoje klepněte dvakrát nebo posuňte konkrétní nabídku a klepněte na ikonu „2x“.
user manual Nopoužívejte karamelizovaná nebo jinak ochucená kávová zrna.

Příprava nápojů obsahujících mléko

1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
user manual
2 Odšroubujte víko nádržky na mléko a naplňte ji mlékem. Poté vložte kovovou trubičku na mléko do nádržky.
Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, vždy používejte vychlazené mléko.
user manual
3 Připojte pružnou trubičku na mléko k napěňovači mléka.
user manual
user manual
4 Klepněte na ikonu požadovaného nápoje s mlékem nebo, chcete-li vybrat jiný nápoj, na ikonu „Další nápoje“.
user manual
- Nyní si můžete nápoj upravit podle vlastních preferencí.
5 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení user manual.
- U některých nápojů začne přístroj vypouštět nejprve mléko a až potom kávu. U jiných nápojů je pořadí obrácené – přístroj vypouští nejprve kávu a až potom mléko.
- Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual můžete dávkování mléka ukončit ještě předtím, než přístroj nadávkuje nastavené množství mléka.
6 Přípravu celého nápoje (mléka a kávy) můžete předčasně ukončit podržením tlačítka spuštění/zastavení user manual.
7 Bezprostředně po dokončení dávkování mléka proběhne čisticí program „HygieSteam Shot“. Přístroj protlačením páry rychle opláchne vnitřní systém na mléko.

Vaření kávy z mleté kávy

![ ](509745)
1 Nakloňte víko a do přihrádky na mletou kávu vsypte jednu odměrku mleté kávy.
user manual
2 Vyberte nápoj a pomocí šipek nahoru a dolů vyberte mletou kávu. Poté stiskněte tlačítko spuštění/zastavení user manual.
Poznámka: Pokud vyberete mletou kávu, nebude možné nastavit sílu kávy nebo uvařit více šálků najednou.

Dávkování horké vody

user manual
1 Ujistěte se, že je vnitřní napěňovač mléka řádně připojen k přístroji.
2 Postavte pod výstup šálek
user manual
3 Klepněte na ikonu „Další nápoje“ a přejděte dolů pro výběr položky „Horká voda“.
user manual
4 Šipkami nahoru a dolů můžete upravit množství horké vody i její teplotu.
5 Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení user manual.
6 Dávkování horké vody můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual.

Přehled přístroje