Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Ovládací panel

Tento espresovač existuje ve dvou verzích. Jejich ovládací panely vypadají odlišně, všechna tlačítka a ikony ale fungují stejně. Přehled všech tlačítek a symbolů naleznete na obrázku B. Níže je uveden popis.
Pomocí šipek nahoru a dolů můžete procházet nabídkou na displeji a klepnutím na ikonu OK provedete výběr nebo potvrdíte volbu.
user manual
B1 Vypínač
B2 Přímé ikony nápojů
B3 Ikona CoffeeMaestro
B4 Nabídka s dalšími nápoji
B5 Tlačítko spuštění/zastavení user manual
B6 Navigační ikony (nahoru, dolů, zpět, ok)
B7 Displej
B8 Nastavení přístroje
B9 Nabídka čištění
B10 Osobní profily

Přehled přístroje