Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Postup odstranění vodního kamene

Používejte výhradně prostředek na odstraňování vodního kamene značky Philips. Za žádných okolností nepoužívejte prostředek na odstraňování vodního kamene na bázi kyseliny sírové, chlorovodíkové, amidosulfonové nebo octové (ocet), protože by mohlo dojít k poškození vodního okruhu přístroje a nedostatečnému rozpuštění vodního kamene. Nebudete-li používat prostředek na odstraňování vodního kamene značky Philips, dojde ke zneplatnění záruky. Neodstraňování vodního kamene rovněž povede k zneplatnění záruky. Prostředek na odstraňování vodního kamene značky Philips lze zakoupit u místních nebo online prodejců nebo v autorizovaných servisních střediscích.
1 Pokud vás přístroj vyzve k odstranění vodního kamene, klepněte na ikonu OK pro spuštění. Chcete-li vodní kámen odstranit dříve, než vás k tomu přístroj vyzve, klepněte na ikonu čištění user manual a vyberte možnost Descale.
user manual
2 Vyjměte odkapávací tácek, nádobu na kávovou sedlinu a nádobu HygieSteam, vyprázdněte je a poté je vraťte zpět na místo.
3 Vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji. Poté vyjměte filtr AquaClean.
user manual
4 Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Philips do nádržky na vodu a nádržku doplňte vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN. Poté ji vložte zpět do přístroje.
5 Pod hubici dávkovače kávy umístěte velkou nádobu (1,5 l).
user manual
user manual
user manual
6 Ujistěte se, že je nádoba HygieSteam správně sestavená a připojená k přístroji. Umístěte trubičku na mléko do držáku trubičky na mléko.
7 Spusťte proces odstranění vodního kamene podle pokynů na displeji. Proces odstranění vodního kamene trvá přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a vyplachování.
8 Po dokončení cyklu odstranění vodního kamene je nutné vypláchnout nádržku na vodu a vodní okruh. Postupujte podle pokynů na displeji.
9 Do nádržky na vodu umístěte nový vodní filtr AquaClean a aktivujte jej.
Tip: Používáním filtru AquaClean snížíte potřebu odstraňování vodního kamene.

Co dělat, pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší

Proces odstranění vodního kamene lze ukončit stisknutím vypínače na ovládacím panelu. Pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší, postupujte následovně:
1 Vyprázdněte a důkladně vyčistěte nádržku na vodu.
2 Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN a přístroj znovu zapněte. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
3 Před přípravou jakéhokoli nápoje proveďte cyklus manuálního vyplachování. Chcete-li provést cyklus manuálního vyplachování, nejprve odpusťte půl nádržky horké vody a poté připravte dva šálky mleté kávy, aniž byste přidali mletou kávu.
Poznámka: Pokud nebyl proces odvápnění dokončen, bude přístroj pokud možno co nejdříve vyžadovat nové odvápnění.

Přehled přístroje