Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Přizpůsobování nápojů

Přístroj umožňuje měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí a poté přizpůsobené nápoje ukládat do osobních profilů. Různé profily mají různé barvy.

Příprava nápojů pomocí funkce CoffeeMaestro

Kromě nastavování všech jednotlivých nastavení pomocí funkce CoffeeEqualizer nabízí váš přístroj možnost výběru chuťových profilů. Můžete si vybrat možnosti Delicato, Intenso a Forte. Pro výběr chuťového profilu CoffeeMaestro:
user manual
user manual
1 Klepněte na ikonu požadovaného nápoje nebo, chcete-li vybrat jiný nápoj, na ikonu „Další nápoje“.
user manual
2 Opakovaně klepněte na ikonu CoffeeMaestro.
3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.
Hlavní nastavení nápoje se upraví odpovídajícím způsobem.
4 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual spusťte proces přípravy nápoje.

Funkce CoffeeEqualizer

Po výběru nápoje se automaticky aktivuje funkce CoffeeEqualizer. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete upravit následující nastavení:
user manual
1 Intenzita aromatu
2 Množství kávy
3 Množství mléka
4 Množství vody
5 Teplota nápoje
6 Množství pěny
7 Také můžete zvolit, zda chcete připravit 1 nebo 2 šálky
8 Množství kávy pro cestovní hrnek (pouze u některých typů)
Poznámka: Nastavení, která lze upravit, závisí na vybraném nápoji.

Výběr profilu

Ikona profilů user manual umožňuje vybírat profily a ukládat recepty.
user manual
1 Klepněte opakovaně na ikonu profilů user manual, abyste vybrali jeden z barevných profilů. Každý z profilů má jinou barvu.
2 Chcete-li vybrat nápoj, klepněte na jednu z přímých ikon nápojů nebo ikonu „Další nápoje“.
3 Poté si nápoj přizpůsobte podle vlastní chuti.
4 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual spusťte přípravu vybraného nápoje.
- Nové nastavení se tím uloží do barevného profilu, který jste vybrali.
user manual U přístroje můžete vždy obnovit jeho tovární nastavení.

Profil hosta

Přístroj je vybavený profilem hosta. Zvolíte-li profil hosta, je ikona profilů neaktivní. Zvolíte-li tento profil, můžete stále upravovat vlastnosti nápoje podle vlastní chutě. Konečný recept, podle kterého se nápoj připraví, se však neuloží.

Funkce Extra shot (ExtraShot)

Přístroj nabízí možnost přidat do kávy nebo mléčných nápojů ještě dávku kávy Ristretto – například chcete-li, aby byla káva silnější.
1 Postavte pod výstup šálek.
user manual
user manual
2 Nápoj lze vybrat klepnutím na jednu z přímých ikon nápojů, případně můžete klepnutím na ikonu „Další nápoje“ vybrat jiný nápoj.
user manual
3 Šipkou nahoru nastavte nejvyšší úroveň síly nápoje a poté vyberte funkci ExtraShot.
4 Pokud chcete přizpůsobit další nastavení, klepněte na ikonu OK. Přípravu nápoje poté spusťte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual.
5 Dávkování nápoje můžete předčasně ukončit opětovným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual.
user manualVyberete-li přípravu nápoje pomocí funkce ExtraShot, je v jednom cyklu možné připravit pouze jednu kávu.

Přehled přístroje