Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Úprava nastavení přístroje

Nastavení tvrdosti vody

user manual K zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti přístroje doporučujeme upravit nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Zároveň tím předejdete nutnosti příliš častého odstraňování vodního kamene z přístroje. Předvolené nastavení tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Ke stanovení tvrdosti vody použijte dodaný testovací proužek:
user manual
1 Ponořte testovací proužek do vody z vodovodního kohoutku nebo jej na 1 sekundu podržte pod tekoucí vodou.
user manual
2 Počkejte 1 minutu. Počet čtverečků, které se na testovacím proužku zbarví červeně, udává tvrdost vody.
V přístroji nastavte odpovídající tvrdost vody:
1 Stiskněte ikonu Nastavení user manual a ikonami nahoru a dolů vyberte možnost „Tvrdost vody“. Volbu potvrďte stisknutím ikony OK.
user manual
2 Šipkami nahoru a dolů vyberte úroveň tvrdosti vody. Vybraný počet červených čtverečků na displeji by měl odpovídat počtu červených čtverečků na testovacím proužku.
3 Po dokončení nastavení tvrdosti vody volbu potvrďte klepnutím na ikonu OK.

Úprava nastavení mlýnku

Sílu kávy můžete upravit pomocí knoflíku nastavení mletí nacházejícího se uvnitř nádoby na kávová zrna. Čím nižší nastavení mletí zvolíte, tím jemněji budou kávová zrna namleta a tím silnější bude káva. Na výběr máte z 12 různých nastavení mletí.
Přístroj byl nastaven tak, abyste z kávových zrn mohli připravit tu nejchutnější kávu. Proto nedoporučujeme upravovat nastavení mletí, dokud nepřipravíte 100 až 150 šálků (asi 1 měsíc používání).
user manual Nastavení mletí lze upravit pouze ve chvíli, kdy přístroj mele kávová zrna. Než bude možné zcela poznat rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.
user manual Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte knoflíkem nastavení mletí najednou o více než jeden stupeň.
1 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
user manual
2 Sejměte víko násypky na kávová zrna.
3 Klepněte na symbol espressa a poté stiskněte tlačítko spuštění/zastavení user manual.
user manual
4 Když začne mlýnek mlít, zatlačte na knoflík nastavení mletí a otočte jím doleva nebo doprava.

Změna dalších nastavení přístroje

Klepnutím na ikonu Nastavení user manual lze upravit následující nastavení přístroje:
- tvrdost vody: lze vybrat jednu z 5 úrovní tvrdosti vody (podle tvrdosti vody ve vaší oblasti).
- Doba do úsporného režimu: lze vybrat 15, 30, 60 či 180 minut.
- Jas displeje: lze vybrat nízký, střední či vysoký jas.
- Jazyk. lze vybrat požadovaný jazyk displeje.
- Zvukový signál: lze aktivovat nebo deaktivovat pípnutí přístroje.
- Osvětlení přední části: lze vybrat „nepřetržitě zapnuté“, „zapnuté při přípravě“ nebo „nepřetržitě vypnuté“.
- Měrné jednotky: lze vybrat mezi mililitry a uncemi.

Obnovení výrobního nastavení

Přístroj nabízí možnost kdykoli obnovit jeho tovární nastavení.
1 Klepněte na ikonu Nastavení user manual.
2 Šipkami nahoru a dolů vyberte možnost „Tovární nastavení“. Výběr potvrďte klepnutím na ikonu OK.
3 Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení user manual potvrďte obnovení výchozího nastavení.
- Nastavení je nyní obnoveno.
user manual Do výchozího továrního nastavení se vrátí následující: tvrdost vody, doba do úsporného režimu, jas displeje, zvukový signál*,* osvětlení přední části, profily.

Přehled přístroje