Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Čištění a údržba

Pravidelné čištění a údržba udržuje přístroj v perfektním stavu a zajišťuje optimální chuť a konstantní proud kávy po dlouhou dobu.
V níže uvedené tabulce se nachází podrobné informace o tom, kdy a jak čistit všechny odnímatelné součásti přístroje. Podrobnější informace a instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care. Na obrázku C je přehled všech součástí, které lze mýt v myčce na nádobí.
Odnímatelné součástiKdy čistitJak čistit
Varná sestavaJednou týdněVyjměte varnou sestavu z přístroje. Umyjte ji pod tekoucí vodou.
Každý měsíc Vyčistěte varnou sestavu pomocí odmašťovací tablety společnosti Philips.
Systém na mléko / vnitřní napěňovač mléka Po každém dni používáníV nabídce čištění spusťte program „HygieSteam“. Vyberte v nabídce čištění možnost „HygieSteam“ a postupujte podle pokynů na displeji. Před vložením kovové trubičky na mléko do držáku trubičky na mléko její vnější povrch očistěte navlhčeným hadříkem.
Jednou týdněVyjměte a rozeberte vnitřní napěňovač mléka (viz „Čištění vnitřního napěňovače mléka pod tekoucí vodou“). Všechny díly opláchněte pod tekoucí vodou s přídavkem mycího prostředku.
Každý měsícProveďte postup „Deep Milk Clean“ pomocí čisticího prostředku pro čištění mléčného obvodu společnosti Philips. V nabídce čištění vyberte možnost „Deep Milk Clean“ a postupujte podle pokynů na displeji. Podrobná instruktážní videa naleznete na webových stránkách www.saeco.com/care.
Nádržka na mlékoJednou týdně
user manual
user manual
Rozeberte nádržku na mléko a vytlačte kuličku ven pomocí kolíku hadičky na mléko. Umyjte všechny díly nádržky na mléko pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.
Nádoba HygieSteam (držák trubičky na mléko)Jednou týdně nebo když vám to přístroj připomene
user manual
user manual
Vyjměte z přístroje nádobu HygieSteam a sejměte kryt HygieSteam. Vyprázdněte nádobu HygieSteam a umyjte ji i s krytem pod tekoucí vodou nebo v myčce. Nechte nádobu a kryt oschnout a vraťte je zpět do přístroje.
Přihrádka na mletou kávuJednou týdně zkontrolujte, zda není přihrádka na mletou kávu ucpaná.
user manual
Odpojte přístroj a vyjměte varnou sestavu. Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zasuňte do ní rukojeť lžičky. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku. Podrobná instruktážní videa naleznete na webových stránkách www.saeco.com/care.
Nádoba na kávovou sedlinuNádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když vás k tomu přístroj vyzve. Čistěte ji každý týden.Nádobu na kávovou sedlinu vyprazdňujte, když je přístroj zapnutý. Opláchněte ji tekoucí vodou a čisticím prostředkem nebo ji umyjte v myčce na nádobí. Přední panel nádoby na kávovou sedlinu (obr. A18) nelze mýt v myčce.
Odkapávací tácek
user manual
Každý den nebo když se v odkapávacím tácku objeví červený indikátor naplnění, tácek vyprázdněte. Odkapávací tácek čistěte každý týden.
user manual
Vyjměte odkapávací tácek a opláchněte jej tekoucí vodou a čisticím prostředkem. Odkapávací tácek a jeho kryt lze umývat i v myčce na nádobí. Přední panel nádoby na kávovou sedlinu (obr. A18) nelze mýt v myčce.
Mazání varné sestavykaždé 2 měsíce Promažte varnou sestavu pomocí maziva, které je součástí balení.
nádržka na voduJednou týdněVypláchněte nádržku na vodu tekoucí vodou.
Přední strana přístrojeJednou týdněOčistěte neabrazivním hadříkem

Čištění varné sestavy

Pravidelné čištění varné sestavy umožňuje předcházet ucpání vnitřních okruhů zbytky kávy. Videa podpory o vyjmutí, vložení a čištění varné sestavy naleznete na webové stránce www.saeco.com/care.

Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou

1 Vyjměte varnou sestavu.
user manual
2 Varnou sestavu důkladně očistěte vodou. Pečlivě vyčistěte horní filtr varné sestavy.
3 Před vrácením varné sestavy ji nechte oschnout. Varnou sestavu nesušte hadříkem, aby se uvnitř varné sestavy nezachytávala vlákna.

Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet

Používejte pouze odmašťovací tablety společnosti Philips.
1 Stiskněte ikonu Čištění user manual a ikonami nahoru a dolů vyberte možnost „Čištění varné sestavy“.
2 Potvrďte klepnutím na ikonu OK a postupujte podle pokynů na displeji.

Mazání varné sestavy

Lepší výkon přístroje zajistíte, budete-li jej promazávat – k zajištění hladkého chodu pohyblivých součástí promazávejte varnou sestavu každé 2 měsíce.
user manual
1 Naneste tenkou vrstvu maziva na píst (šedá součást) varné sestavy.
user manual
2 Naneste tenkou vrstvu maziva kolem hřídele (šedá část) ve spodní části varné sestavy.
user manual
3 Naneste tenkou vrstvu maziva na vodicí kolejnice po obou stranách.

Čisticí programy pro vnitřní napěňovač mléka

Přístroj má tři programy čištění vnitřního napěňovače mléka:
- „HygieSteam Shot“: přístroj rychle opláchne vnitřní napěňovač mléka pomocí páry.
user manual
user manual
user manual
- „HygieSteam“: Přístroj důkladně párou vyčistí vnitřní systém na mléko. Ujistěte se, že je nádoba HygieSteam správně sestavená a připojená k přístroji. Vložte trubičku na mléko do držáku trubičky na mléko a postupujte podle pokynů na displeji.
- „Deep Milk Clean“: Provedením postupu „Deep Milk Clean“ provedete důkladné čištění vnitřního systému na mléko pomocí čisticího prostředku společnosti Philips.

Čištění vnitřního napěňovače mléka pod tekoucí vodou

user manual
1 Otevřete dvířka vnitřního napěňovače mléka.
user manual
2 Vyjměte vnitřní napěňovač mléka jeho zatažením směrem dolů.
user manual
3 Rozeberte vnitřní napěňovač mléka vytažením jeho spodní části z horní části.
user manual
4 Rozeberte všechny části a umyjte je pod tekoucí vodou.
5 Vnitřní napěňovač mléka znovu sestavte.
user manual
6 Při vkládání držte vnitřní napěňovač mléka ve vzpřímené poloze a ujistěte se, že jsou jeho otvory zarovnány se dvěma hadičkami na přístroji. Poté zasuňte vnitřní napěňovač mléka směrem nahoru, dokud nezaklapne na místo.
7 Zavřete dvířka.
Podrobná instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care.

Přehled přístroje