Съдържание

Granaroma Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
GranaromaРъководство за потребителя

Регулиране на настройките на машината

Настройване на твърдостта на водата

user manual Съветваме ви да регулирате настройката за твърдост на водата спрямо нивото на твърдост на водата във вашия регион за оптимална работа и по-дълъг живот на машината. Това също така намалява необходимостта от често премахване на накип от машината. Настройката за твърдост на водата по подразбиране е 4: твърда вода.
Използвайте включената в комплекта тест лента, за да определите твърдостта на водата във вашия регион:
user manual
1 Потопете тест лентата за измерване на твърдостта на водата или я задръжте под чешмата за 1 секунда.
user manual
2 Изчакайте 1 минута. Броят квадрати върху тест лентата, които станат червени, показва твърдостта на водата.
Настройте машината на правилната твърдост на водата:
1 Натиснете иконата за настройки user manual и използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете Water hardness (Твърдост на водата). След това натиснете иконата OК, за да потвърдите.
user manual
2 Използвайте стрелките за нагоре и надолу, за да изберете нивото на твърдост на водата. Броят червени квадрати, избрани на дисплея, трябва да е същият като броя червени квадратчета по тест лентата.
3 Когато сте задали правилното ниво на твърдост на водата, натиснете иконата OK за потвърждение.

Регулиране на настройките на мелене

Можете да промените силата на кафето с помощта на регулатора за настройка на степента на смилане, намиращ се в контейнера за кафе на зърна. Колкото по-ниска е настройката на мелене, толкова по-фино ще са смлени кафените зърна и толкова по-силно ще стане кафето. Можете да избирате между 12 различни настройки на степента на смилане.
Машината е настроена за получаване на най-добър вкус от кафе на зърна. Поради това ви препоръчваме да не регулирате настройките на мелене, докато не приготвите 100 – 150 чаши (около 1 месец употреба).
user manual Можете да регулирате настройките на степента на мелене само когато машината мели кафе на зърна. Трябва да приготвите 2 – 3 напитки, преди да можете да усетите пълната разлика.
user manual Не завъртайте регулатора за настройка на степента на смилане с повече от една степен наведнъж, за да предотвратите повреда на кафемелачката.
1 Поставете чаша под чучура за кафе.
user manual
2 Свалете капака от отделението за кафе на зърна.
3 Докоснете иконата Espresso, след което натиснете бутона за старт/стоп user manual.
user manual
4 Когато кафемелачката започне да мели, натиснете надолу регулатора за настройка на степента на смилане и го завъртете наляво или надясно.

Регулиране на други настройки на машината

Като докоснете иконата за настройки user manual, можете да регулирате следните настройки на машината:
- Твърдост на водата: можете да изберете между 5 нива според твърдостта на водата във вашия регион.
- Време на готовност: можете да изберете 15, 30, 60 или 180 минути.
- Яркост на дисплея: можете да изберете ниска, средна и висока.
- Език: можете да изберете предпочитания от вас език на показване.
- Звук: можете да активирате или деактивирате звуковия сигнал на машината.
- Предно осветление: можете да изберете always on (винаги включено), on during brewing (включено по време на приготвяне) или always off (винаги изключено).
- Мерна единица: можете да изберете между милилитър или унция.

Възстановяване на фабричните настройки

Машината ви предоставя възможността да възстановите фабричните настройки по всяко време.
1 Натиснете иконата за настройки user manual.
2 Използвайте стрелките за нагоре и надолу, за да изберете Factory settings (Фабрични настройки). Потвърдете, като докоснете иконата OK.
3 Натиснете бутона за старт/стоп user manual, за да потвърдите, че искате да възстановите настройките.
- Настройките са възстановени.
user manual Следните фабрични настройки се възстановяват по подразбиране: твърдост на водата, време на готовност, яркост на дисплея, звук*,* предно осветление, профили.

Общ преглед на машината